Van bewustwording naar betrokkenheid

Maak ouders bewust van de rol die zij buiten schooltijd hebben om een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren. Daarnaast kunt u de rol die ouders binnen de school kunnen vervullen voor het voetlicht brengen. Denk bijvoorbeeld aan de ouderraad (OR) of een werkgroep die mee kan denken over de verdere uitwerking van beleid rondom gezondheid en gezonde leefstijl.

Onderstaande tips kunt u ouders geven om thuis een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren:

Als ouders duidelijk laten weten wat ze van bepaald gedrag vinden (bijvoorbeeld energydrankjes of veel snoepen) dan heeft dit invloed op het gedrag van hun kind. Door samen afspraken te maken over bijvoorbeeld het niet drinken van energydrankjes, en uit te leggen waarom een bepaalde afspraak wordt gemaakt, is er een grotere kans dat het kind zich er ook aan houdt.

Het is belangrijk dat ouders regelmatig in gesprek gaan met hun kind over gezondheidsthema's. Zo weten kinderen dat ze met vragen bij hun ouders terecht kunnen.

Kinderen kunnen nog niet volledig zelfbewuste keuzes maken. Ouders én docenten kunnen hun voorbeeldfunctie gebruiken om het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door zelf gezond te eten of aan beweging te doen.

Hieronder staan een aantal tips die u kunt gebruiken bij het bewustmaken van ouders binnen de school:

Elke ouder heeft het beste met zijn of haar kind voor en wordt graag op de hoogte gehouden over zijn of haar kind.

Sluit aan bij wat de ouder wil, motiveert en belangrijk vindt. Thema's als goede leerprestaties op school, plezier of voldoende slaap spreken ouders vaak sterk aan. Meer dan termen die gekoppeld zijn aan een gezonde leefstijl zoals sport en bewegen of bestrijden van overgewicht.

Besteed aandacht aan de voordelen voor ouders. Bijvoorbeeld dat Gezonde School het voor ouders makkelijker maakt om hun kinderen gezond op te voeden. Of dat ouders thuis kunnen aansluiten bij 'lastige' onderwerpen die op school worden behandeld (bijvoorbeeld seksualiteit en roken). Bied ruimte aan ouders om hun ideeën in te brengen.

Voorbeelden van Gezonde Scholen

Er zijn diverse filmpjes van scholen die al werken met de Gezonde School-aanpak. Laat zo'n filmpje bijvoorbeeld zien op een ouderavond. Zo maakt u op een makkelijke manier duidelijk waarom een school met de Gezonde School-aanpak werkt, hoe de school het heeft georganiseerd en welke resultaten er zijn. U vindt de filmpjes op de pagina Gezonde School in beeld.

Voorbeeld: Argumentenkaartjes als hulpmiddel

Ouders leggen niet altijd de verbinding met datgene wat zij belangrijk vinden (bijvoorbeeld goede leerprestaties op school en ‘s avonds goed slapen) en gezonde leefstijlthema’s. Als ouders het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat hun kind goed presteert op school of ’s avonds goed slaapt, kun je uitleggen hoe gezond eten en bewegen hieraan bijdraagt. De argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport kunnen hierbij helpen. Hiermee kan de leerkracht in een gesprek eerst op zoek gaan naar wat de ouder belangrijk vindt voor het kind. Vervolgens kan hij de brug maken naar hoe het gezonde leefstijlthema daaraan bijdraagt.

Voorbeelddocument: Nieuwsbrief van Basisschool Patricius

Basisschool Patricius informeert ouders van leerlingen met tips over gezond drinken aan de hand van een nieuwsbrief.