Bouw aan een relatie

Om ouders goed te kunnen informeren en van hen hetzelfde te verwachten, is de eerste stap het leggen van contact en daarmee het werken aan het opbouwen van een relatie. U laat ouders weten dat ze welkom zijn in de school en dat hun inbreng er toe doet. Leg pas contact als er een duidelijk plan ligt, waarin ruimte is voor ideeën van ouders.

Tips voor het leggen van contact

Hieronder staan tips die u kunt gebruiken bij het contact leggen met ouders.

Nodig ouders persoonlijk uit voor een voorlichtingsavond in plaats van met een flyer of brief. Denk aan een telefoongesprek of begin erover tijdens een rapportbespreking. Ook laaggeletterden zijn hierbij gebaat.

In een kennismakingsgesprek kunnen ouders en school het bijvoorbeeld met elkaar hebben over de invulling van een gezonde leefstijl op school. Hoeveel bewegingsonderwijs is er, wat eten en drinken leerlingen en team op school? Hoe zorgt de school voor een veilig schoolplein? En welke rol kunnen ouders hierin hebben? Ook kan de school ouders (en leerling) in een ouderpeiling expliciet vragen wat zij verwachten van de school. De school kan hier op inspelen in haar gezondheidsbeleid.

Tijdens laagdrempelige activiteiten zoals inloopochtenden en een ouderkamer kunt u ouders informeren over de plannen voor Gezonde School. Plaats een 'ideeënbus' neer waarin ouders suggesties kunnen achterlaten, maar ook een (anonieme) notitie over hun problemen en/of zorgen. Of laat ouders op afspraak een dagdeel meedraaien in de groep, als er een Gezonde-School-thema aan de orde is.

Niet alle ouders hebben dezelfde kennis over gezondheidsthema's. Presenteer tijdens bijeenkomsten dus ook basiskennis, zonder dat het saai wordt voor de andere ouders. Of kies een ludieke insteek door een GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) of theater te betrekken om een avond voor ouders te verzorgen. Zorg ook voor een tolk of andere ondersteuning voor een goed verlopende communicatie met/tussen ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen.

Betrek ouders op een interactieve manier. Laat ze bijvoorbeeld voorafgaand aan een bijeenkomst een testje over gezonde leefstijl invullen. Of vraag ouders aan de hand van een anonieme poll wat voor hapjes zij hun kinderen mee naar school geven. Uit evaluaties blijkt dat bijvoorbeeld interactief theater over opvoeding, voeding en bewegen meer ouders bereikt, inclusief moeilijk bereikbare groepen.

Ouders kunnen elkaar enthousiasmeren en betrekken bij Gezonde School. Begin met een groepje enthousiaste ouders die later andere ouders kunnen overtuigen om aan te haken. Als mensen elkaar inspireren, ontstaat er een positieve sfeer rond een bepaald thema. Maak bijvoorbeeld een 'Wall of Fame', waar ouders foto's van gezonde traktaties kunnen ophangen. Of laat ouders in een ouderpanel meedenken over ideeën.

Voorbeeld: Interactieve ouderbijeenkomst

'Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst waarin interactieve theaterscènes en interactieve groepsbesprekingen met elkaar worden afgewisseld. Bekijk het promotiefilmpje 'Voor je het weet zijn ze groOt'.