Wat is het?

Bij de uitvoering van Gezonde School-activiteiten zijn extra handen van ouders vaak meer dan welkom. Hoe zorg je ervoor dat meer ouders op school meedoen met bijvoorbeeld het organiseren van een gezond schoolontbijt of helpen bij een sportdag? Geef ouders een actieve rol bij de voorbereiding en uitvoering van Gezonde School-activiteiten.
De school kan de OR en MR betrekken bij de verdere uitwerking van (onderdelen van) het Gezonde School-plan. Of laat een ouder als contactpersoon meedenken over Gezonde School en de communicatie daarover. Ook kunt u een ouderpanel oprichten om ideeën en commentaar te leveren.
 

Wat bereikt u hiermee?

Door ouders mee te laten doen en denken bij activiteiten creëert u meer draagvlak. Daarnaast zijn er meer activiteiten op school mogelijk als er meer mensen helpen.

Bron foto: Kenniscentrum Sport
 

Tips voor het inschakelen van ouders

Hieronder vindt u tips om ouders te stimuleren te helpen op school.

Start het begin van het schooljaar met een intekenlijst voor activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd en waarbij hulp van ouders nodig is. Zet daarop ook Gezonde School-activiteiten. Vraag iedere ouder in te tekenen op minstens één activiteit.

Ga na wat ouders belangrijk vinden en speel daarop in met wat zij kunnen bijdragen op school. Sluit aan bij dat wat een ouder goed kan én leuk vindt. Kijk per Gezonde School-thema of er ouders zijn die vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van activiteiten of het geven van een presentatie.

Laat ouders op afspraak een dagdeel meedraaien in de groep, wanneer er een Gezonde School-thema aan de orde is.

Voorbeeld: Ouders helpen mee koken bij Superchefs

Bij de interventie 'Superchefs' worden er kooklessen gegeven aan de hand van een lespakket. Een ouder met een passie voor koken en pedagogische kwaliteiten kan helpen bij het geven van de lessen.