Binnen het onderwijs krijgt ouderbetrokkenheid veel aandacht wanneer het gaat om leerprestaties. Op onderstaande websites is informatie te vinden over strategieën om ouders te betrekken bij activiteiten rondom gezondheidsthema's.

Gezonde School-activiteiten

In de database voor erkende Gezonde School-activiteiten staan activiteiten voor scholen die gebruik maken van ouderbetrokkenheid. Van de 127 leefstijlactiviteiten voor het po primair onderwijs , vo voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs , bevatten 56 activiteiten elementen om ouders te betrekken. In de beschrijvingen van de activiteiten is aangegeven welke activiteiten dit doen.
 

Ouders bij sportieve activiteiten

In de factsheet van het programma Sport en bewegen in de buurt vindt u informatie, tips en voorbeelden hoe ouders te betrekken bij het sport- en beweegaanbod.
 

Facebookpagina Ouders en school samen

Ouders en school samen is een platform op Facebook met als doel ouders en scholen te helpen om met elkaar in gesprek te gaan. Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Een goede samenwerking is belangrijk en dit platform ondersteunt daarbij.
 

Meer websites

Filmpje over ouderbetrokkenheid op basisschool Onze Wereld

Basisschool Onze Wereld besteedt veel aandacht aan de contacten met de ouders door middel van ouderavonden, kijklessen en eventueel huisbezoeken. Verder zijn er regelmatig mogelijkheden voor de ouders om (speciale) activiteiten op de school te bezoeken. De school heeft als kernwoord bij ouderbetrokkenheid het onderhouden van de relatie. In het filmpje Ouderbetrokkenheid vertelt adjunct-directeur John Huiskens over de betrokkenheid van ouders bij de school en geeft zijn visie op de eigen houding van scholen die bepalend is voor de houding van ouders ten opzichte van de school: Wat je geeft, krijg je terug!