U bent hier

Nieuwsbrief primair onderwijs - 24 november

Jaargang 4, nr 4, dinsdag 24 november

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.

Voeding

Smaaklessen lanceert een nieuwe lesmodule: De Smaakmissies! 

Een Smaakmissie is een interactieve lesmodule over een basisproductgroep zoals groente, fruit, brood of zuivel. Leerlingen volgen actieve lessen in de klas en gaan op bezoek bij bijvoorbeeld een bakker of fruitteler. De Smaakmissies worden volledig digitaal en gratis aangeboden. Bekijk de Smaakmissie voor uw groep.

 

 

Water drinken in de klas heel gewoon

514 basisscholen in Nederland voeren vanaf 4 november een Kraanwaterdag in, op een vaste dag in de week drinkt iedereen op school water. Jongeren Op Gezond Gewicht steunt de Kraanwaterdag voor basisscholen geïnitieerd door drinkwaterbedrijf Vitens. De lancering van Kraanwaterdag is een goede aanzet om nog meer scholen in het land over te laten stappen op water en sluit goed aan bij overopdrinkwater.nl. Lees meer over water drinken in de klas.

Het Nationaal Schoolontbijt was een succes!

Van 9-13 november was het Nationaal Schoolontbijt. Meer dan 500.000 basisschoolkinderen ontbeten samen op zo'n 2600 scholen. Via dit gezonde en educatieve ontbijtfeest wordt het belang van ontbijten onder de aandacht gebracht.  Linda de Mol opende het feest! Dit jaar is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School. Alle scholen die meededen hebben in de aanloop naar het ontbijt extra informatie ontvangen over het worden van een Gezonde School en het aanvragen van een vignet Gezonde School. Lees meer over het Nationaal Schoolontbijt.

Gezond ontbijten is belangrijk, niet alleen op school 

Ook  Petra van Haren (voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders) en Ramon Beuk (tekstschrijver en televisie kok) geven aan dat ontbijten heel gezond voor kinderen is. De stelling tijdens dit interview op Radio 1 luidde: basisscholen moeten veel meer doen om het belang van goed eten duidelijk te maken. 60% van de luisteraars is het eens met deze stelling. Lees meer en luister naar het interview.

Grote opkomst bij interactief theaterprogramma ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ 

Het interactieve theaterprogramma ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ wordt goed bezocht blijkt uit evaluatieonderzoek. Ouders, ook van niet-Nederlandse herkomst, hebben veel belangstelling voor het programma over opvoeding, voeding en bewegen. De theaterbijeenkomsten worden gemiddeld door 34 ouders bezocht, ruim twee keer zoveel als bij traditionele ouderbijeenkomsten. Lees meer.

 


Bewegen en sport

Goede voornemens voor 2016? Start nog in januari met Schooljudo! 

Kan de groepsdynamiek van jullie klassen een boost gebruiken? Werk met Schooljudo aan de waarden respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en heel veel plezier. Vraag eenvoudig en vrijblijvend een offerte aan via schooljudo.nl. Wie weet staan jullie kids in januari al met een glimlach in judopak op de judomat!
 

Begeleiding bij implementatie Lekker Fit!

Scholen die vanuit de ondersteuningsronde Lekker Fit! konden aanschaffen krijgen ondersteuning bij de implementatie. Omdat een aantal GGD’en niet aan die vraag kon voldoen, worden nu 17 scholen via uitgever Arko Sports Media begeleid. Wilt u ook hulp bij de implementatie of heeft u vragen hierover? Neem contact op met Arno Barendse via arno.barendse@sportsmedia.nl of 06 46 82 65 65.

 

Project: Fit in 90 dagen

Doen wat je gezond maakt, ontdekken wat daarvoor nodig is en ervaren hoe het lichaam werkt in een notendop waar dit project over gaat. Fit in 90 dagen richt zich niet alleen op leerlingen ook leerkrachten en ouders kunnen eenvoudig hun steentje bijdragen, want een Gezonde School dat ben je samen! Lees meer.

Onderzoek toont aan: sport en bewegen dragen bij aan betere onderwijsresultaten

Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat sport en bewegen bijdragen aan betere onderwijsresultaten en verzuim en uitval verminderen. Ook levert goed bewegingsonderwijs een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl. Hoe past goed bewegingsonderwijs binnen het lesprogramma? Bekijk een filmpje met tips van scholen. Lees ook over de resultaten van het onderzoek 'Fit & Vaardig op school'. Dat concludeert dat schoolprestaties beter worden door fysiek actieve rekenen- en taallessen.

Hoe betrekt u ouders bij sport- en beweegaanbod?

Wil uw school kinderen een actieve leefstijl aanleren? Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren en het goede voorbeeld geven. De praktijk wijst uit dat het vaak lastig is om ouders te betrekken. Gelukkig zijn er praktijkvoorbeelden bekend en is er kennis beschikbaar die laten zien dat het mogelijk is. Lees in een factsheet hoe u ouders betrekt bij het sport- en beweegaanbod.

Artikelen over meerwaarde van bewegingsonderwijs

De PO-Raad streeft ernaar dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. De PO-Raad besteedt in artikelen regelmatig aandacht aan bewegingsonderwijs. Lees het artikel over een "Betere gymles en breder inzetbare leerkracht". Dit gaat over de lerarenbeurs waarmee leerkrachten hun bevoegdheid kunnen halen voor het geven van bewegingsonderwijs. Ook bewegen na schooltijd is belangrijk, daarvoor is samenwerking met partners noodzakelijk, lees het artikel Samenwerking voor meer sport en bewegen.

Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt 2015

Donderdag 10 december 2015 vindt in Den Bosch de jaarlijkse Kennisdag plaats vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Dit programmaricht zich op de combinatiefuncties/buurtsportcoaches en de Sportimpuls. Komt u ook? Ontmoet teamleiders/beleidsmedewerkers/coördinatoren vanuit verschillende sectoren (sport, onderwijs, welzijn, gezondheid, zorg en gemeenten) die zich bezig houden met sport en bewegen en de inzet van combinatiefuncties. Lees meer.

 

 


Roken en alcohol

Heeft uw school al een rookvrij schoolterrein?

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 79% van de basisscholen een geheel rookvrij schoolterrein heeft en 53% van de middelbare scholen. Lees meer over het onderzoek. Scholen krijgen sinds medio 2015 hulp aangeboden om het schoolterrein rookvrij te maken. Gebruik de materialen om aan de slag te gaan met een rookvrij schoolterrein. Heeft u vragen? Neem contact op met een Gezonde School-adviseur in uw regio.

 


Welbevinden en sociale veiligheid

Save de dates: bijeenkomsten sociale veiligheid

Stichting School & Veiligheid heeft dit schooljaar veel boeiende bijeenkomsten, trainingen en conferenties voor u in petto over diverse deelgebieden van sociale veiligheid. Check de data en geef u op! Lees meer.
 

Gezonde School-activiteit KiVa is effectief

KiVa is succesvol in het creëren van een fijne klas en school. Uit onderzoek van hoogleraar René Veenstra (RUG) blijkt dat het programma effectief pesten terugdringt, het inlevingsvermogen van kinderen verbetert en zorgt voor meer positieve relaties tussen kinderen. Ook zijn kinderen op KiVa-scholen positiever over de leerkracht. De resultaten gelden zowel na één als na twee jaar. Lees meer.

Online wegwijzer antipestprogramma's

Er zijn heel wat programma's, instrumenten en methodes om pesten en andere sociale veiligheidsproblemen aan te pakken. Maar hoe ontdek je de bomen door het bos? De nieuwe online Wegwijzer programma’s sociale veiligheid op de website van Stichting School & Veiligheid brengt u in een paar klikken tot de juiste keuze. Lees meer.
 

Herziene uitgave handboek Marietje Kessels Project 

Marietje Kessels Project bestaat 25 jaar en dat was een reden om het handboek te herzien! Deze uitgave sluit aan bij de wijze waarop het programma tegenwoordig uitgevoerd wordt. Kenmerkend zijn de actieve en speelse werkvormen die passen bij de leefwereld en de hedendaagse vormen van grensoverschrijdend gedrag. Meerdere aspecten van machtsmisbruik komen aan bod. Lees meer over het Marietje Kessels Project.

 

 

 

 


Voorbeelden en ervaringen

Goed samenwerken met de JGZ: dat loont!

Uw gezondheidsbeleid op school nog verder versterken? Op Gezondeschool.nl vindt u voorbeeldprojecten waarbij scholen samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere partijen werken aan meer gezondheid voor leerlingen. Bijvoorbeeld een project over het ziekteverzuim effectief aanpakken, meer maken van het contactmoment groep 7, de rol van JGZ op het ROC en de rol van JGZ bij de contactmomenten in klas 2 en 4 voortgezet onderwijs. Er volgen in de loop van de tijd meerdere projecten.

Laat Gezonde School in de praktijk zien en blijf herhalen

‘Laat Gezonde School in de praktijk zien en blijf herhalen’, zegt De Springbok in Den Haag. Deze school, waar veel leerlingen overgewicht hebben, geeft tips hoe je ouders betrekt en hoe je leerlingen en ouders stimuleert om broodtrommels gezond te vullen. Lees meer.

Taakuren gebruiken om Gezonde School-coördinator in te zetten.

Bij de Don Boscoschool in Haarlem zetten ze de taakuren in voor de Gezonde School. De coördinator heeft een werkgroep Gezonde School opgezet samen met een aantal collega's. Zij informeert het team regelmatig en vraag hen ook om input en ideeën. Dit is heel waardevol, omdat je dan iedereen bij het proces betrekt. Het heel verhaal van is te lezen op de website. Lees meer.

Leerlingen bedenken ideeën om jongeren te motiveren

In Leiden hebben de afgelopen weken veertien groepen 8 deelgenomen aan de Jongeren Op Gezond Gewicht-challenge. Samen met begeleiders van de pabo-sportklas hebben zij ideeën bedacht om jongeren te motiveren gezond te eten en meer te bewegen. De winnaar is ‘walk the word’. Een spel met woorden gekoppeld aan een beloningssysteem, dat jongeren motiveert om vaker de trap te nemen. Dit idee wordt in de komende maanden uitgevoerd. Bekijk een item van het Jeugdjournaal.


Algemeen

Effectiviteit Gezonde School-activiteiten

Leiden Gezonde School-activiteiten tot gezondere leerlingen? En wat is het effect van gezonde leefstijl op hun schoolprestaties? In een nieuwe factsheet leest u de resultaten van een literatuurstudie naar de onderbouwing van Gezonde School. Aan bod komen thema’s zoals voeding, sport en bewegen, alcohol, drugs en sociaal emotionele ontwikkeling. De factsheet is vooral handig voor beleidsmakers. U kunt de factsheet gebruiken om een keuze voor Gezonde School-activiteiten op school. Bekijk de factsheet.

Kom ook naar de regiobijeenkomsten Gezonde Schoolpleinen

Hoe kunt u als school een Gezond Schoolplein realiseren, gebruiken en onderhouden? Deze vraag staat centraal op de regiobijeenkomsten van Gezonde Schoolpleinen. Deze bijeenkomsten worden de komende tijd door heel het land georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die bezig is met of geïnteresseerd is in het groener en gezonder maken van de schoolomgeving. Deelname is kosteloos! Bekijk data en locaties bij u in de buurt.

Tips voor een Gezond Schoolplein

Vrije School Mareland in Leiden heeft een Gezond Schoolplein met o.a. een blotevoetenpad, veel groen en diverse speelmogelijkheden. We spraken met Willem de Koning, directeur, en Ton Duijndam, ouder en één van de initiatiefnemers van het Gezonde Schoolplein. In het filmpje geeft Ton laagdrempelige tips om het plein groener en gezonder te maken.

 

Volg Gezonde School ook op Facebook en LinkedIn  

Draagt u de Gezonde School-aanpak een warm hart toe en bent u ervan overtuigd dat meer mensen van dit initiatief moeten weten? Volg ons dan via Facebook en LinkedIn en deel uw eigen ervaringen en successen. Zo zorgen we er samen voor dat meer scholen een Gezonde School worden.

Gezondheidsthema's

De pagina's over de gezondheidsthema's zijn vernieuwd! Praktische informatie waarbij u werkt volgens de Gezonde School-aanpak vindt u hier: Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Hygiëne, huid en gebit, Welbevinden en sociale veiligheid, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en natuur en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer