U bent hier

Nieuwsbrief primair onderwijs - 15 september

Jaargang 4, nr 3, dinsdag 15 september

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.


Voeding

Het Nationaal Schoolontbijt is ambassadeur van Gezonde School 

Vanaf nu is Het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School. Samen helpen we basisscholen om te werken aan de gezondheid van leerlingen. Het Nationaal Schoolontbijt viert van 9 tot 13 november zijn 13e editie op zo’n 2.750 scholen. Alle scholen die meedoen aan Het Nationaal Schoolontbijt krijgen dit najaar informatie over Gezonde School en het behalen van het themacertificaat Voeding. Lees meer over het vignet of het themacertificaat Voeding.

Vanaf 5 oktober: Totally Fit Kidz weer van start! 

In dit programma staat gezonde leefstijl centraal voor basisschoolkinderen en ouders. Educatie over gezonde voeding is één van de onderdelen van het themacertificaat voeding van het vignet Gezonde School. Totally Fit Kidz is geproduceerd in samenwerking met de Hartstichting en Het Nationaal Schoolontbijt. Bekijk de afleveringen vanaf 5 oktober om 15:35uur op RTL Telekids of gebruik eerdere afleveringen van Totally Fit Kidz. 

Praktisch voorbeeld van voedingsbeleid

Door het beleid van je school over gezond eten en drinken vast te leggen in het schoolbeleid, veranker je gezond eten en drinken binnen de school. Gebruik ons voorbeeld-voedingsbeleid als basis voor uw nieuwe beleid. Gebruik deze in het geheel  óf een onderdeel. Lees ook hoe andere scholen dit aanpakken. Lees meer over voedingsbeleid.

Gemeente Borne werkt samen met groentespecialist

De gemeente Borne wil dat meer kinderen groente en fruit eten. Daarvoor werkt zij samen met een groente- en fruitspecialist. Groepen 2 en 3 van het basisonderwijs bezochten de groentespecialist. Ook is de groentespecialist de huisleverancier van fruit tijdens schoolsporttoernooien. Kortom, een mooi voorbeeld van lokale publiek-private samenwerking (PPS). Bekijk ook andere mooie voorbeelden van PPS in het basisonderwijs.

Gezondheid bevorderen op school werpt vruchten af

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde begin mei een onderzoek over de verwachting rond ernstig overgewicht in Europa. Voor de meeste landen wordt een groei van het percentage te dikke mensen verwacht, behalve voor Nederland. Mede door de aandacht voor gezondheid op school is er een daling te zien in het percentage kinderen met overgewicht in Nederland. Lees meer over dit onderzoek.

Onderzoek naar informatiebehoefte ouders  

Het Voedingscentrum heeft onderzoek gedaan naar informatiebehoefte van ouders over gezonde voeding. Een meerderheid van de ouders geeft aan dat het ook op school gezonder kan. Lees meer over dit onderzoek. 

Aanbieding Voedselvaardigheden in het onderwijs aan platform Onderwijs2032

Op een bijeenkomst van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid… ontstond het initiatief, van onder meer door Ouders & Onderwijs, om met elkaar in gesprek te gaan over voedselvaardigheden voor kinderen. Deze werkgroep Voedselvaardigheden overhandigde op 3 juni de aanbevelingen aan het platform Onderwijs2032. Lees meer over Voedselvaardigheden en het platform Onderwijs2032.

Basisschool De Vlechter ontvangt 5 stuks EetbareWand®    

Leon van Rijswijk, een oudleerling, heeft vijf eetbare wanden cadeau gedaan aan basisschool De Vlechter. Elke EetbareWand is beplant met verschillende snackgroenten en kruiden. Kinderen die in een vroeg stadium leren voor voedsel te zorgen, eten gezonder en gooien later minder voedsel weg. Ook een EetbareWand? Lees meer.
 
 

Bewegen en sport

Volop activiteit bij de Gezonde Schoolpleinen 

We hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten en zijn na de zomervakantie weer volop bezig met de Gezonde Schoolpleinen. Maar liefst zes scholen zijn sindsdien van start gegaan met hun plein en vier scholen vierden de opening van hun Gezonde Schoolplein! Inmiddels hebben vijftien van de zeventig scholen hun Gezonde Schoolplein geopend! Zelf ook aan de slag met een Gezond Schoolplein?

Natuuronderwijs op het schoolplein 

Met een Gezond Schoolplein is de natuur altijd dichtbij. Maar hoe haal je met natuuronderwijs het meeste uit het plein? Met deze tien thema's kunt u in alle basisschoolgroepen het hele jaar door aan de slag. Leer meer over vogels, knoppen, het weer, bloemen, vlinders, bijen, beestjes, spinnen, blaadjes en slakken. Op elk schoolplein een succes!

Haal meer uit het schoolplein!

De meeste pleinen in Nederland kunnen uitgroeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Hoe zet u het plein in? Voor spel en beweging, ontspanning, sociale vaardigheden, zaakvakken, rekenen en taal? In het KVLO-magazine is een artikel verschenen over de mogelijkheden van een school om spel en bewegen op het plein te optimaliseren. Lees het artikel en haal meer uit het schoolplein. 

Volg schoolpleinworkshops 

Nog meer spelen en bewegen op het plein, dit kan door creatief gebruik te maken van het schoolplein. De Gelderse Sport Federatie biedt scholen in Gelderland ‘schoolpleinworkshops’ aan met onder andere sport- en spelactiviteiten. Deze workshops zijn voor leerlingen en leerkrachten. Geïnteresseerd? Mail Arianne Niks via arianne.niks@geldersesportfederatie.nl.

Cursus B-Fit coach van start

In november start de cursus B-Fit coach van de Gelderse Sport Federatie. Ervaringsdeskundigen verzorgen de lessen. Een B-Fit coach helpt kinderen, scholen, ouders en leerkrachten met een gezonde en actieve leefstijl. Schrijf u in voor de cursus van B-Fit coach.

Nieuw: Schooljudo voor kleuters! 

Met Schooljudo en de Drakenjagers gaan de groepen 1 t/m 3 in 4 lessen met onze Entertrainer naar Japan. Een spannende en leuke reis, waarvan de kids ongemerkt veel leren! Matten en pakken worden geleverd en onze waarden respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en plezier staan centraal. Meedoen? Lees meer over Schooljudo of bel Team Schooljudo: 088-5400218.

Bijeenkomsten voor buurtsportcoaches en overige geïnteresseerden

De veranderingen die in de sport (gaan) plaatsvinden staan centraal bij de lerende netwerken in september en oktober. ‘Maatschappelijk betrokken verenigingen’, ‘anders denken’, ‘impact genereren’, ‘transities’, ‘sport en arbeidsparticipatie’ en ‘ketenaanpak’, ‘0-6-jarigen’ en ‘4-18-jarigen’. Heeft u iets met deze kernwoorden? Schrijf u dan in voor de bijeenkomsten. 

Scholenopdekaart.nl, laat zien wat u doet aan bewegingsonderwijs 

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het leidt tot een actieve en gezonde leefstijl en er zijn aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. De PO-Raad streeft ernaar dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Gebruik dus scholenopdekaart.nl om zichtbaar te maken wat u doet aan bewegingsonderwijs! Lees hoe. 

Buurtsportcoachmagazine: interessante voorbeelden van scholen

Een magazine boordevol inspirerende portretten en verhalen over buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uit heel Nederland. Weten wat een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris voor uw school kan betekenen op het gebied van Gezonde School? Lees onderstaande voorbeelden in het magazine.

  • Gezonde leerlingen op Gezonde Scholen (pag 24)
  • Van zorg naar preventie (pag 78) 
  • Koningsspelen (pag 86) 

Lekker Fit! 

Op veler verzoek kregen de Lekker Fit!-scholen dit schooljaar twee series Lekker Fit! toegestuurd. Scholen in Rotterdam krijgen de series niet tegelijk. Rotterdam kiest voor een 'Lekker Fit! op maat'- traject.  De informatie over het eigen Lekker Fit!-programma wordt dan aan bestaande werkboekjes toegevoegd. Ook interesse in een 'Lekker Fit! op maat'-traject? Neem contact op met Arno Barendse via arno.barendse@sportsmedia.nl. Lees meer over Lekker Fit! 

 


Roken en alcohol 

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar! 

Eigenlijk is iedereen het erover eens: kinderen horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel basis- en middelbare scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein, en ook een aantal mbo-scholen. Geef het goede voorbeeld en maak ook uw schoolterrein rookvrij. Om uw school hierbij te ondersteunen is allerlei gratis hulp beschikbaar (advies en servicedocumenten). Ga aan de slag!
 
 

Welbevinden en sociale veiligheid

Themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid

Het themacertificaat Sociaal emotionele ontwikkeling is recent herzien en heeft een nieuwe naam: Welbevinden en sociale veiligheid. De inhoud van dit themacertificaat helpt scholen bij de invulling van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet Sociale veiligheid die vanaf 1 augustus 2015 in werking is gegaan. Ga voor meer informatie naar het themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid.

Wet sociale veiligheid 

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor iedere leerling. Een actief veiligheidsbeleid en het monitoren van het effect van het veiligheidsbeleid maken hier onderdeel van uit. Daarnaast dient iemand binnen de school het anti-pestbeleid te coördineren en aanspreekpunt hiervoor te zijn. Lees meer over wet sociale veiligheid.              

 

Digitaal veiligheidsplan 

Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken omtrent sociale veiligheid, hebben de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Stichting School & Veiligheid een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal Veiligheidsplan. Deze online tool helpt u bij het vormgeven en levend houden van het veiligheidsbeleid. Lees meer over het digitale veiligheidsplan

 

Pak ziekteverzuim aan met MAZL

Ziekteverzuim komt vaak niet alleen voort uit ziekte, maar ook uit problemen, thuis of op school. Met het programma MAZL (Medische Advisering Ziekgemelde leerling) komen deze leerlingen eerder en vollediger in beeld, bij zowel uw school als jeugdarts. Door het samen regelen van passende zorg en onderwijs wordt schooluitval voorkomen. Lees meer over MAZL. 

Weerbaar zijn doe je zo

De periode van 7 tot 11 jaar is heel belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Het maken van eigen keuzes op deze leeftijd wordt sterk beïnvloed door bijvoorbeeld groepsdruk en/of mogelijk verlies van vrienden. Als een kind de gevaren niet kent is het lastig een goede keuze te maken. Weerbaar zijn doe je zo leert kinderen zich bewust te worden van keuzes die zij nu of later in hun leven maken. Lees meer over Weerbaarzijn doe je zo.

Week tegen pesten:

#Durfjijhetaan 

De Week Tegen Pesten (21 t/m 25 september) is het moment om extra aandacht te besteden aan groepsvorming in de klas. Met het thema #Durfjijhetaan biedt Stichting School & Veiligheid leerkrachten dit schooljaar tips, les-suggesties, blogs en andere inspiratie. Over pesten, groepsdynamica & meer. Lees meer over week tegen pesten.  

 

Thema Positieve groepsvorming 

Het thema dit jaar tijdens de Week Tegen Pesten is 'positieve groepsvroming'. In Nederland kunnen scholen kiezen uit verschillende anti-pestprogramma’s. Eén van de dertien goedgekeurde pest-aanpakken is Prima van VeiligheidNL (erkend door NJI/RIVM). Uit onderzoek blijkt dat met de Prima-aanpak na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest. Bestel Prima! Lees meer... 
 
 
 

Relaties en seksualiteit

Lespakket Relaties & Seksualiteit nu ook in het Engels 

Op verzoek van een public heath department in Engeland zijn het lespakket en de digilessen Relaties & Seksualiteit in het Engels vertaald en aangepast aan de Engelse situatie. Ook Internationale scholen in Nederland kunnen het ‘Spring Fever’ lespakket gebruiken. Ga naar de webwinkel van Rutgers, bekijk de digilessen (vrij toegankelijk) of lees meer over Spring Fever.

Laagdrempelige lessen relaties en seksualiteit

Het schooljaar is weer begonnen. Een mooi moment om kinderen te laten weten welk gedrag wel of niet toelaatbaar is en lessen over relaties en seksualiteit te geven. Voor dit doel zijn er op seksuelevorming.nl een aantal eenvoudige lessen waarmee u het ijs breekt en die bovenal leuk zijn om te doen. Lees meer over deze lessen op seksuelevorming.nl.

Ter inspiratie: Film 'Dutch Lessons in Love'

Hoe zorgen Rutgers en Soa Aids Nederland dat jongeren in Nederland seksualiteit op een veilige, prettige en gewenste manier beleven, op een moment dat ze eraan toe zijn? De Film ‘Dutch Lessons in Love’ (deel II, Engelstalig) geeft daar antwoord op. Docenten, ouders en kinderen vertellen erover en we zien voorbeelden uit het klaslokaal. Bekijk de film! 


Algemeen nieuws

Gezondeschool.nl vernieuwd! 

U heeft het vast al gezien, maar welkom op de vernieuwde vormgeving van Gezondeschool.nl, met een frisse nieuwe look. Bij elke aanpassing hebben we goed geluisterd naar de feedback van onderwijsprofessionals en partners. Zo is de website nu toegankelijk via smartphone en tablet en heeft een prettig leesbaar lettertype. 

Gezonde School nu ook op Facebook en LinkedIn  

Na een succesvolle start op Twitter (@GezondeSchoolNL) is het nu tijd om de Gezonde School-aanpak verder onder de aandacht te brengen. Draagt u de Gezonde School-aanpak een warm hart toe en bent u ervan overtuigd dat meer mensen van dit initiatief moeten weten? Volg ons dan via Facebook en LinkedIn en deel uw eigen ervaringen en successen. Zo zorgen we er samen voor dat meer scholen een Gezonde School worden. 

 

Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij vormgeven beleid 

Het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt uw school bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen. Hoe leren kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar weloverwogen keuzes te maken voor hun leefstijl? Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen. Het biedt ook structuur wanneer het gaat om het ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen. Het leerplankader sluit qua inhoud aan bij Gezonde School. Bekijk het leerplankader.

Gezonde School in Schotland, leren van de buren

In het schooljaar 2009-2010 is het nieuwe curriculum ‘Curriculum for Excellence’ op alle scholen in Schotland ingevoerd. Gezondheid en welzijn zijn volledig geïntegreerd. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is op een school bij te dragen aan de gezondheid en welzijn van leerlingen. Hierover vertelde Suzanne Hargreaves tijdens de bijeenkomsten ‘Gezonde School in Schotland, leren van de buren op 12 juni 2015. Lees het verslag.

Werken aan gezondheidsthema's volgens de Gezonde School-aanpak?

Praktische informatie over de gezondheidsthema's vindt u hier: Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Hygiëne, huid en gebit, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer