Weet u van alle leerlingen hoe het gaat met hun voeding, gewicht en gebit? Is dit onderdeel van gesprek in het zorgteam van uw school? Helpt uw school leerlingen en hun ouders en verzorgers bij vragen over voeding, gewicht of gebit? Effectief werken aan voeding vraagt ook om signalering. Hoe pakt u dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen of zorgen rond voeding, gewicht of gebit? Of zijn ze er misschien al? Daar komt u achter door er onderzoek naar te doen. En door dit onderzoek regelmatig te herhalen. Denk hierbij aan de periodieke onderzoeken die de jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst al op een school uitvoert. De resultaten kunt u gebruiken om te zorgen dat signalen worden opgepakt.

Benieuwd hoe zo’n onderzoek eruitziet? Voor het preventieve gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg vullen leerlingen een vragenlijst in. Hierbij krijgen ze ook vragen over voedingsgewoonten en gewicht. Voorbeelden van vragenlijsten zijn: Jij en je gezondheid en Gezond leven, check het even!

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Voor leerlingen, ouders en verzorgers is het handig om te weten bij wie ze terechtkunnen voor vragen of hulp rond voedingsgewoonten, gewicht en gebit. Bijvoorbeeld JGZJeugdgezondheidszorg/GGD, een diëtist, sportcoach of tandarts. Zorgen dat leerlingen, ouders en verzorgers weten bij wie ze terechtkunnen, verkleint de kans dat problemen blijven bestaan of zelfs erger worden. Informeer leerlingen, ouders en verzorgers bijvoorbeeld via:

  • de website;
  • de schoolgids;
  • ouderbijeenkomsten;
  • de leerkracht, directeur of interne begeleider.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Wat gebeurt er wanneer een probleem of zorg rond voeding, gewicht of gebit wordt gesignaleerd? Hoe zorgt u ervoor dat deze gesignaleerde problemen of zorgen worden opgepakt? Dit kunt u doen:

  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen en leg deze vast. Wat gebeurt er als een probleem of zorg rond voeding, gewicht of gebit wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een leerling verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam, zorg- en adviesteam (ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl ), multidisciplinair overleg, leraren, intern begeleiders en de opvoed- of sportcoach.
  • Bespreek signalen rondom voedingsgewoonten en gewicht met het zorgteam van de school.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.