Criteria om het vignet te behalen

Het is belangrijk op tijd risico’s te signaleren zodat u actie kunt ondernemen wanneer een risico onaanvaardbaar blijkt. Om dit goed te doen bent u op de hoogte van de mogelijke risico’s en brengt u ze systematisch in kaart.

  • Uw school meet en registreert tenminste 1 x per jaar, nl. in de winterperiode, in alle gebruikte lokalen gedurende een schoolweek of er voldoende frisse lucht is. Hiervoor kan de Binnenmilieuscan Basisscholen van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst worden gebruikt.
  • De CO2Koolstofdioxide Koolstofdioxide-waarde blijft in alle lokalen tijdens gebruik lager dan 1000 ppm, waarbij maximaal 3x per dag de waarde boven de 1000 ppm komt.
  • De temperatuur in school is aangenaam.

Tip! Zet de ramen (verder) open of zet het ventilatiesysteem (indien aanwezig) op een hogere stand.