Wat kan de school doen?

Weet u hoe het staat met de persoonlijke hygiëne van uw leerlingen? Weten leerkrachten waar ze problemen rondom hygiëne aan kunnen herkennen? Helpt uw school leerlingen en hun ouders en verzorgers bij vragen of problemen rond hygiëne? Effectief werken aan hygiëne vraagt ook om signalering. Hoe pakt u dat aan?

Houd de hygiëne van leerlingen in de gaten

Ontstaan er problemen rond hygiëne? Of zijn ze er misschien al? Houd dit in de gaten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld de checklist gezondheidsrisico’s van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruiken. Dit kunt u verder doen:

  • Wees alert op ziekteverschijnselen bij leerlingen. Vraag een leerling naar zijn of haar klachten als u die vermoedt en neem contact op met ouders en verzorgers als een leerling er niet fit uitziet of zich niet lekker voelt. Als een leerling een besmettelijke ziekte heeft, moeten de ouders en verzorgers dit melden.
  • Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s om te zien of de school voldoet aan de hygiënerichtlijn.
  • Vraag aan leerlingen welke ruimtes ze graag schoner zouden zien en neem maatregelen.

Het is handig om de periodieke onderzoeken van de JGZJeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst in te zetten voor bepaalde thema’s of onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de vragenlijst Jij en Je Gezondheid van de JGZ die vragen over mondgezondheid bevat. De Gezonde School-adviseur kan u hierbij helpen.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorgt u ervoor dat u problemen rond hygiëne herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kunt u doen:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond hygiëne wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Ga in gesprek met leerlingen en/of ouders en verzorgers als er sprake is van verminderde persoonlijke hygiëne. Blijf met hen in gesprek om op tijd zorgwekkende situaties te kunnen signaleren en leg ouders en verzorgers uit waar ze op kunnen letten.
  • Bespreek signalen rondom hygiëne met het zorgteam van de school.
  • Werk samen om problemen rondom persoonlijk hygiëne te verhelpen. Denk hierbij aan de GGD, jeugdarts of huisarts. 

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.