U bent hier

Werken aan Hygiëne, huid en gebit

Jongetje aan het tanden poetsen

Het is belangrijk al op school aandacht te besteden aan hygiëne en aan de verzorging van huid en gebit. Zo zijn veel infecties te voorkomen door handen wassen. Ook helpt u het voorkomen van huidkanker door al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan de risico’s van teveel zonnen. En met goede poetslessen voorkom je gaatjes in het gebit of tandvleesontsteking.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Hygiëne, huid en gebit gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen. Toch is het belangrijk te werken aan Hygiëne, huid en gebit. Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. 

1. Gezondheidseducatie

Wat kunt u doen?

 • Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over hygiëne, verstandig zonnen of mondverzorging. Nodig bijvoorbeeld deskundigen van de GGD uit.
 • Bekijk of wijs ouders op de informatieve film over hoofdluis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Nodig via houjemondgezond.nl een tanddeskundige uit om een poetsles te verzorgen over mondgezondheid. 
 • Vraag de GGD naar het lesprogramma Trammelant in Tandenland. Verdeeld over drie momenten in het jaar leren kinderen om twee keer per dag hun tanden te poetsen, twee keer per jaar voor controle naar de tandarts te gaan en niet meer dan zeven eet- en drinkmomenten op een dag te hebben.

Wat kunnen kinderen op hun leeftijd?

Het leerplankader 'sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat kinderen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat kinderen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond hygiëne, huid en gebit.

 

Voorbeeld: Teekcontrol, game voor kinderen

Teekcontrol van het RIVM is een spel voor kinderen van 10 tot 12 jaar over tekenbeten. In het spel kunnen kinderen anderen waarschuwen voor tekenbeten. Door het spel te spelen leren kinderen wanneer het nodig is om zich te controleren op tekenbeten.

 

 

 

 

2. Fysieke en sociale omgeving

Wat kunt u doen in de fysieke omgeving?

 • Zorg naast een schoon toilet ook voor een schone spoelknop, kraan, handdoekhouder, lichtschakelaar en de deurklink.
 • Plaats toiletten en wasbakken op kindhoogte (let op bij verschillende leeftijden), zodat kinderen hier goed bij kunnen.
 • Plaats het fonteintje in de toiletruimte, met de juiste voorzieningen (vloeibare zeep en papieren handdoekjes).
 • Vraag kinderen of ze hun handen hebben gewassen als ze terug komen van het toilet.
 • Smeer kinderen bij buitenactiviteiten (bij voorkeur 20 minuten van te voren) in met een zonnebrandcrème met SPF 20 of hoger en herhaal dit iedere 2 uur.
 • Zorg, waar mogelijk, voor schaduwplekken tijdens buitenactiviteiten.
 • Trek kinderen op tijd bedekkende kleding aan en bedek het hoofd waar nodig.

Wat kunt u doen in de sociale omgeving / op het gebied van ouderbetrokkenheid?

Ouders spelen een belangrijke rol en het is belangrijk dat op school geleerd gedrag ook thuis ondersteuning krijgt.

 • Nodig ouders uit om mee te doen met relevante (les) programma’s. Stel bijvoorbeeld luizenmoeders aan.
 • Stel ouders op de hoogte door ook in uw Nieuwsbrieven aandacht te besteden aan deze thema’s.

3. Signaleren

U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. Hygiëne, gezonde huid en mondgezondheid.

 • Zorg voor luizencontrole na iedere vakantie en nadat er een melding is gemaakt van luizen bij een kind.
 • Check regelmatig de zandbak op uitwerpselen van honden en katten.
 • Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s
 • Vraag leerlingen of zij vaak last hebben van kiespijn, of ze twee keer per dag hun tanden poetsen met fluoridetandpasta en of ze naar de tandarts (of mondhygiënist) gaan. Bij een (vermoeden van) slechte mondgezondheid kunnen leerkrachten kinderen doorverwijzen naar de (school)tandarts of contactpersoon mondgezondheid.

4. Beleid

Door maatregelen en afspraken vast te leggen geeft u structureel aandacht aan het onderwerp.

 • Stel duidelijke regels op over handen wassen, luizencontrole en verstandig zonnen. Bekijk ook de richtlijnen van Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het LCHV is onderdeel van het RIVM.
 • Laat ouders meedenken en meewerken via de oudercommissie of medezeggenschapsraad.

De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Meer informatie

 • Kwf.nl, deze website geeft tips voor verstandig zonnen.
 • Smeerjein.nl, lesmateriaal gericht op zonbescherming.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema hygiëne, huid en gebit.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer