U bent hier

Huid

Huid is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke Veiligheid. Het onderwerp Huid maakt geen onderdeel uit van het themacertificaat Fysieke veiligheid. Toch is het belangrijk om op school aandacht te besteden aan de verzorging van huid. Zo is huidkanker te voorkomen door al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan de risico’s van teveel zonnen. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen. Om de effectiviteit van de activiteiten die u rondom het onderwerp huid gaat uitvoeren te vergroten, is het belangrijk om voor te werken via de volgende pijlers:

  1. Gezondheidseducatie
  2. Fysieke en sociale omgeving
  3. Signaleren
  4. Beleid

1. Gezondheidseducatie

Wat kunt u doen?

  • Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over huid. Nodig bijvoorbeeld deskundigen van de GGD uit.
  • Bekijk of wijs ouders op de informatieve film over hoofdluis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wat kunnen kinderen op hun leeftijd?

Het leerplankader 'sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat kinderen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat kinderen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond onder meer huid.
 

Voorbeeld: Teekcontrol, game voor kinderen

Teekcontrol van het RIVM is een spel voor kinderen van 10 tot 12 jaar over tekenbeten. In het spel kunnen kinderen anderen waarschuwen voor tekenbeten. Door het spel te spelen leren kinderen wanneer het nodig is om zich te controleren op tekenbeten.    

2. Fysieke en sociale omgeving

Wat kunt u doen in de fysieke omgeving?

•    Smeer kinderen bij buitenactiviteiten (bij voorkeur 20 minuten van te voren) in met een zonnebrandcrème met SPF 20 of hoger en herhaal dit iedere 2 uur.
•    Zorg, waar mogelijk, voor schaduwplekken tijdens buitenactiviteiten.
•    Trek kinderen op tijd bedekkende kleding aan en bedek het hoofd waar nodig.

 

Wat kunt u doen in de sociale omgeving / op het gebied van ouderbetrokkenheid?

Ouders spelen een belangrijke rol en het is belangrijk dat op school geleerd gedrag ook thuis ondersteuning krijgt.
•    Nodig ouders uit om mee te doen met relevante (les) programma’s. Stel bijvoorbeeld luizenmoeders aan.
•    Stel ouders op de hoogte door ook in uw Nieuwsbrieven aandacht te besteden aan deze thema’s.

3. Signaleren

 U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. een gezonde huid.
•    Zorg voor luizencontrole na iedere vakantie en nadat er een melding is gemaakt van luizen bij een kind.
•    Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s 

4. Beleid

Door maatregelen en afspraken vast te leggen geeft u structureel aandacht aan het onderwerp.

  • Stel duidelijke regels op over handen wassen, luizencontrole en verstandig zonnen. Bekijk ook de richtlijnen van Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het LCHV is onderdeel van het RIVM.
  • Laat ouders meedenken en meewerken via de oudercommissie of medezeggenschapsraad.

De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten

Meer informatie

•    Kwf.nl , deze website geeft tips voor verstandig zonnen.
•    Smeerjein.nl , lesmateriaal gericht op zonbescherming.

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer