Wat kan de school doen?

  • Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over huid. Nodig bijvoorbeeld deskundigen van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  uit.
  • Bekijk of wijs ouders op het informatieve filmpje over ‘smeren, kleren en weren’ tegen de zon (KWF Kankerbestrijding).

Wat kunnen kinderen op hun leeftijd?

Het leerplankader 'Sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat kinderen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat kinderen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond onder meer huid.