Wat kan de school doen?

Door maatregelen en afspraken vast te leggen geeft u structureel aandacht aan het onderwerp.

 • Stel duidelijke regels op over handen wassen, luizencontrole en verstandig zonnen. Bekijk ook de richtlijnen van Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), een onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Laat ouders meedenken en meewerken via de oudercommissie, medezeggenschapsraad of ouderraad.
 • Neem de volgende punten in het beleid op:
  • Afspraken bij een zieke leerling;
  • Afspraken bij een zieke medewerker;
  • Afspraken over persoonlijke hygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen;
  • Scholing over hygiënische maatregelen voor medewerkers;
  • Hoe en wanneer er schoongemaakt moet worden;
  • Hoe en wanneer er geventileerd moet worden.

Meer informatie?