Criteria om het vignet te behalen

Door met leerlingen in de lessen aan de slag te gaan met thema’s in relatie tot Fysieke veiligheid kunt u hun gedrag en vaardigheden positief beïnvloeden, waardoor bijvoorbeeld ongevallen kunnen worden voorkomen. 

  • Uw school besteedt in de lessen structureel aandacht aan de verschillende deelonderwerpen van fysieke veiligheid.
  • De onderwijsactiviteiten op het gebied van fysieke veiligheid zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een activiteitenplan, jaarplanning of schoolplan.
  • Uw school leert leerlingen valvaardigheden.
  • Uw school informeert ouders over het lesprogramma rondom fysieke veiligheid.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het Leerplankader gezonde leefstijl beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema (fysieke) veiligheid. De onderdelen gehoorveiligheid en zon-bescherming zijn als kernen ('je zintuigen' en 'je huid') te vinden bij het thema persoonlijke verzorging.