De lessen bewegingsonderwijs zijn verplicht en als fundament onmisbaar om leerlingen motorisch vaardig te maken. Leerlingen maken zo kennis met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren ze, binnen hun eigen mogelijkheden, beter bewegen en met elkaar om te gaan. Hierdoor ontstaat plezier in bewegen. En beweegplezier draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl. Wat kun je nog meer doen aan educatie rond bewegen en sport?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Naast de lessen bewegingsonderwijs volgens een erkende methode of een vakwerkplan, kan de school gebruikmaken van erkende Gezonde School-activiteiten. Afhankelijk van waar je aan wilt werken, kies je voor een passende activiteit. Zo kun je leerlingen op school laten kennismaken met een sport via een sportvereniging in de buurt. Of kun je ze op vaste momenten laten ervaren hoe leuk het is om samen te bewegen. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

The Daily Mile

Door mee te doen met The Daily Mile gaan leerlingen per dag minimaal een kwartier lopen of hardlopen – in de buitenlucht, tussendoor of tijdens een les. Zo worden ze actiever en fitter.

Lees meer over The Daily Mile

Het Bewegend Kind

Met Het Bewegend Kind staat dagelijks bewegen op het lesrooster. Hiervoor kunnen lessen en video’s worden ingezet. De lesmethode richt zicht op motorische, cognitieve én sociaal-emotionele vaardigheden.

Lees meer over Het Bewegend Kind

PLAYgrounds

Alle leerlingen met meer plezier laten bewegen, dat is het doel van PLAYgrounds. Hiervoor kan het schoolplein worden aangepast en spelmateriaal worden ingezet.

Lees meer over PLAYgrounds

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Geef structureel aandacht aan bewegen en sport

Bewegen en sporten kan op vele manieren. De basis ligt bij de lessen bewegingsonderwijs. Maar gedurende de schooldag zijn er nog heel veel andere manieren om leerlingen te laten bewegen. En ook na schooltijd liggen er kansen. Geef onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport daarom elk leerjaar speciale aandacht. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Zorg voor voldoende lessen bewegingsonderwijs op het rooster van alle leerlingen, verzorgd door een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
  • Werk met een doorlopende leerlijn. Dat kan met een methode en/of een vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs.
  • Neem onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Maak gebruik van bewegend leren: wissel cognitieve activiteiten zoals het volgen van instructie af met tien minuten dansen of springen. Of laat leerlingen bewegen tijdens het leren – bij het spellen of vermenigvuldigen, bijvoorbeeld.
  • Organiseer jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen. Tip: Dit hoeft niet voor alle klassen op hetzelfde moment plaats te vinden.
  • Doe ook mee aan andere sportieve activiteiten of themaweken. Denk aan toernooien tegen andere scholen, sponsorlopen, de avondvierdaagse of de Nationale Sportweek.
  • Bepaal of en in welke groepen zwemles wordt opgenomen in het programma en maak gebruik van schoolzwemmen of andere programma’s.

Betrek en informeer ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op het beweeggedrag van hun kind. Zo zullen leerlingen uit een sportief gezin zich eerder aansluiten bij een sportvereniging dan leerlingen uit een minder sportief huishouden. Daarom is het nuttig om ook de ouders en verzorgers te betrekken bij het stimuleren van bewegen en sport. Houd ouders en verzorgers bijvoorbeeld op de hoogte van sportactiviteiten en betrek ze erbij. Zo kunnen ze een team begeleiden op weg naar een toernooi, prijzen regelen voor de sportdag of simpelweg hun kind aanmoedigen bij een activiteit.

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hebben de leerkrachten op jouw school er vertrouwen in dat ze goed kunnen lesgeven in bewegen en sport? De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de (vak-)leerkrachten. Bied leerkrachten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Dit kan bijvoorbeeld met het scholingsaanbod van de KVLO.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.