Criteria om het themacertificaat te behalen

Iedereen die is betrokken bij de school doet er natuurlijk alles aan wat binnen de mogelijkheden ligt om te zorgen voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. Maar is dat wel genoeg? Is iedereen goed op de hoogte? Heeft u over de lange termijn nagedacht? Een visie en veiligheidsbeleid helpt hierbij.

  • Fysieke veiligheid maakt onderdeel uit van het schoolbeleid.
  • Leerlingen, medewerkers en ouders zijn betrokken bij de beleidsvorming rondom fysieke veiligheid.
  • Uw school heeft schoolregels over hoe zij wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom fysieke veiligheid.
  • Uw school informeert leerlingen en ouders over het beleid en de schoolregels.
  • Het beleid en de schoolregels worden geëvalueerd.

Tips

  • Stel een veiligheidscoördinator aan, die veiligheid kan integreren in het schoolbeleid.
  • Zorg dat beleid op papier staat, maar houd het beleid levend door regelmatige evaluaties en bespreek het beleid met elkaar en met externe partijen, zoals de brandweer, gemeente, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .
  • Stel beleidsregels op voor omgang met risico’s en veiligheid en leg die vast in een duidelijk en inzichtelijk beleidsplan, het verplichte veiligheidsplan.
  • Laat ouders en kinderen duidelijk weten hoe de regels n.a.v. dat beleid eruit zien.
  • Stel huisregels op om veilig gedrag te stimuleren.

Brandweer Sassenheim neemt initiatief

De brandweer van Sassenheim heeft alle basisscholen in de gemeente opgeroepen om veiligheidsbeleid op te zetten. De brandweer organiseerde een training voor veiligheidscoördinatoren. Daarbij waren alle Sassenheimse scholen aanwezig. Na afloop konden ze meteen aan de slag met het opzetten van veiligheidsbeleid.