U bent hier

Ouders informeren over gezonde leefstijl

Wat is het?

Informeren is de meest laagdrempelige manier van ouderbetrokkenheid. Denk aan het organiseren van een voorlichtingsavond. Of het versturen van informatiebrieven aan ouders over Gezonde School en wat deze aanpak betekent voor het werken aan een gezonde leefstijl. Andersom kunnen ouders de leerkrachten informeren over zaken die met de gezondheid van hun kinderen te maken hebben. Bijvoorbeeld tijdens het brengen en halen van hun kinderen of via e-mail of telefoon.

Gebruik de voorbeeldbrief om ouders te informeren over de Gezonde School-aanpak (Word 17 Kb of odt 6 Kb) om ze uit te nodigen voor een informatieavond hierover.

Wat bereikt u hiermee?

Met het uitwisselen van informatie bereikt u dat ouders en leerkrachten elkaar goed op de hoogte houden over de gezondheid en de leefstijl van het kind.

Tips voor het goed informeren van de ouders

Het is niet altijd gemakkelijk om ouders goed te informeren. U heeft vast wel eens ervaren dat de opkomst voor een ouderavond over gezonde leefstijl toch wat tegenviel. De volgende tips kunnen helpen.

Maak de informatie helder en concreet

Heldere en concrete informatie werkt inspirerend. Wat gaat er precies gebeuren, waarom doet de school dat en wat vraagt u concreet van kinderen en ouders?

Organiseer een gecombineerde ouderavond

Combineer voorlichting met een ouderavond over een thema waar ouders zeker op af komen. Hierbij kunt u denken aan een informatieavond over de eindtoets in groep 8. Zie ook de tips over het contact leggen met ouders.

Zorg voor interactie

Betrek ouders op een interactieve manier. Laat ze bijvoorbeeld voorafgaand aan een bijeenkomst een testje invullen. Of vraag ouders aan de hand van een anonieme poll op de schoolwebsite wat voor hapjes zij hun kinderen mee naar school geven. Uit evaluaties blijkt dat bijvoorbeeld interactief theater over opvoeding, voeding en bewegen veel meer ouders bereikt, inclusief moeilijk bereikbare groepen.

Voorbeeld

'Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst waarin interactieve theaterscènes en interactieve groepsbesprekingen met elkaar worden afgewisseld. Acteurs spelen bijvoorbeeld een ontbijtscène waarin de acteur-ouder vooral oog heeft voor alles wat niet goed gaat. Vervolgens kunnen de ouders een time-out-teken geven om de acteurs te corrigeren of het goede voorbeeld te geven. Daarna vindt een groepsbespreking plaats over aandacht voor het gewenste gedrag en complimenten geven tijdens het ontbijt. Bekijk het promotiefilmpje 'Voor je het weet zijn ze groOt'.

Besteed aandacht aan inhoudelijke kennis

Niet alle ouders hebben dezelfde kennis over leefstijlthema's. Presenteer tijdens bijeenkomsten dus ook basiskennis, zonder dat het saai wordt voor de andere ouders. Dit kan door ouders voorafgaand aan een bijeenkomst te wijzen op websites van thema-instituten.

Blijf informeren via verschillende kanalen

Blijf ouders goed informeren, ook als Gezonde School al een tijdje loopt. Laat hen bijvoorbeeld zien aan welke gezondheidsthema's is gewerkt en wat de kinderen gedaan hebben. Of maak een leuk filmpje van wat er op school is gebeurd. Informeer ouders via verschillende kanalen, zoals de website, de nieuwsbrief en een voorlichtingsbijeenkomst. Neem het onderwerp Gezonde School daar als vast onderwerp in op.

Laat ouders elkaar inspireren

Als mensen elkaar inspireren, ontstaat een positieve sfeer rond een bepaald thema. Maak bijvoorbeeld een 'Wall of fame' waar ouders foto's van gezonde traktaties kunnen ophangen.

Voorbeeld: De Gezonde HAP & STAP Vierdaagse

Bij de interventie 'De Gezonde HAP & STAP Vierdaagse' presenteerden de kinderen aan het einde van de week een ingestudeerde dans en deelden zelfgemaakte gezonde hapjes uit. Ouders kwamen kijken en kregen tegelijkertijd informatie over gezonde voeding en bewegen. Ook gingen de ouders zelf nog even bewegen.

Voorbeeld: Onderdeel voor ouders bij EU-Schoolfruit

EU-Schoolfruit heeft een speciaal onderdeel voor ouders op de website. Hier kunnen ouders algemene informatie vinden en tips voor gezonde traktaties.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer