U bent hier

Ook thuis aandacht voor gezonde leefstijl

Wat is het?

Ouders en leerkrachten zijn bondgenoten in het stimuleren van een gezonde leefstijl van kinderen. Bijvoorbeeld doordat ouders samen met hun kinderen huiswerkopdrachten maken. Soms kan extra opvoedondersteuning zinvol zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD (Jeugdgezondheidszorg of Welzijn) kunnen hierin een partner zijn. Zij organiseren cursussen en individuele ondersteuning voor ouders om hen bewust te maken van hun rol bij het bevorderen van gezonde leefstijl en gezond gedrag van hun kind.

Wat bereikt u hiermee?

Als ouders ook thuis aandacht besteden aan de thema's die de school behandelt, heeft de aanpak meer effect. Daarnaast worden ouders zich meer bewust van de rol die zij hebben bij het stimuleren van een gezonde leefstijl bij hun kind.

Bron foto: Kenniscentrum Sport

Tips voor meer aandacht voor gezondheid thuis

Onderstaande tips kunnen u helpen bij het stimuleren van ouders om ook thuis aandacht aan gezonde leefstijl te geven.

Laat kinderen huiswerkopdrachten terugkoppelen

Zorg dat de kinderen de opdrachten die ze thuis met hun ouders doen weer terugkoppelen in de les. Dit kan voor ouder en kind een extra motivatie zijn.

Bied mogelijkheid voor een gesprek

Geef ouders de gelegenheid om met elkaar en met leerkrachten in gesprek te gaan over zaken waar ze tegenaan lopen rondom de opvoeding en gezondheid van hun kind. Zie ook de tips over het contact leggen met ouders.

Bied handvatten aan ouders

Bied ouders handvatten en opvoedvaardigheden om een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van buiten spelen, het kopen van gezonde voeding en samen met het kind aan de slag gaan met de Gezonde School-thema's. Ook kunt u ouders handvatten geven bij het omgaan met lastige situaties. Wat te doen als een kind geen huiswerk wil maken of niet wil ontbijten?

 

Enkele handvatten voor ouders:

  • Wees duidelijk: Een duidelijk afwijzende houding of goedkeurende houding van ouders rond bepaald gedrag heeft invloed op het gedrag van kinderen, bijvoorbeeld bij roken of sporten. Opvattingen van ouders vormen de basis van hun opvoeding. Kinderen ervaren deze opvattingen als norm en laten hun gedrag hierdoor beïnvloeden.
  • Blijf in gesprek met je kind: Het is belangrijk dat ouders regelmatig met hun kind praten over gezondheidsthema's. Op www.opvoeden.nl vinden ouders opvoedkundige informatie over verschillende gezondheidsonderwerpen.
  • Stel regels: Het stellen van duidelijke regels heeft invloed op het gedrag van kinderen.
  • Geef het goede voorbeeld: Kinderen kunnen nog niet volledig zelf bewuste keuzes maken. Ouders kunnen net als leerkrachten hun voorbeeldfunctie gebruiken om het gedrag van kinderen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door zelf met de fiets naar school te gaan.

Op onze school starten we aan het begin van het jaar met een startgesprek waarbij ouders en kind zijn uitgenodigd. We praten over de doelen voor het nieuwe jaar, maar brengen ook altijd het thema gezondheid ter sprake. Met ouder en kind praten we over gezond ontbijten, goed bewegen en letten op voldoende slaap. We leggen uit dat dit goed is voor de concentratie en dat kinderen hierdoor beter gaan presteren.

Tijdens de koffie- en theeochtenden op school praten ouders vaak over allerlei opvoedvragen. Daarbij komen ook onderwerpen als gezond koken, gezond trakteren en positief opvoeden aan de orde. We zien vaak ook leuke creatieve gezonde snacks voorbij komen. Ouders leren vooral van elkaar. Zij hebben inmiddels ook een kookgroep opgezet en komen tweemaal per maand bij elkaar om samen te koken.

Voorbeeld: Brieven schrijven bij Alles kidzzz

Alles kidzzz is een sociale vaardigheidstraining. De training bestaat uit verschillende bijeenkomsten voor de kinderen. Om de communicatie tussen ouder en kind te bevorderen sturen ouder en kind elkaar brieven. Tijdens de bijeenkomst schrijft het kind met de trainer post voor ouders. Hierin staat een terugblik vanuit de bijeenkomst en oefeningen die ouder en kind samen kunnen doen. Ouders kunnen ook 'post retour' sturen.

Voorbeeld: Voorlezen bij Trammelant in Tandenland

Bij de interventie 'Trammelant in Tandenland' krijgen kinderen een prentenboek mee naar huis. Dat kunnen ze samen met hun ouders lezen. Voor de kinderen wordt op deze manier de informatie die ze in de klas hebben gekregen op een leuke manier herhaald. Voor ouders biedt het tips én een leuk verhaal om het tandenpoetsen makkelijker te maken. Zo kan tanden poetsen een positieve activiteit worden in plaats van een dagelijkse strubbeling.

Voorbeeld: Ouderbijeenkomst 'Je bibbers de baas'

Bij 'Je bibbers de baas' gaan ouders eerst naar een ouderbijeenkomst waar ze ontspanningsoefeningen leren. Vervolgens kunnen ouders de oefeningen thuis zelf met hun kinderen doen. Doel ervan is om faalangst bij kinderen te verminderen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer