U bent hier

Stap 5 Besteed continu aandacht aan ouderbetrokkenheid

Niet in één keer klaar

Ouderbetrokkenheid vraagt om continue aandacht. Het gaat om een voortdurende investering in de relatie en de wederzijdse betrokkenheid. En het is niet 'klaar' met een bijdrage aan een eenmalige activiteit.

Tips voor voortdurende betrokkenheid

Hieronder vindt u tips om ouders betrokken te houden. 

Zorg voor passende activiteiten

Laat de Gezonde School-activiteiten soepel aansluiten op de schoolstructuur en het beleid binnen de school rond het betrekken van ouders. Laat de Gezonde School-coördinator de activiteiten steeds goed koppelen aan de rol en bijdrage van ouders.

Houd als school de leiding

Als schoolteam weet je goed wat er speelt op school. Leerkrachten kunnen goed signalen van ouders over opvoeden opvangen en omzetten in actie.

Laat het niet bij een eenmalige activiteit

Activiteiten die langer duren zijn effectiever voor het veranderen van gedrag van kinderen rond gezondheid, zoals gezond eten, meer bewegen en positief met elkaar omgaan. Het is daarom belangrijk dat ouders niet alleen aanhaken bij een eenmalige activiteit maar ook over langere tijd betrokken blijven bij activiteiten rond Gezonde School.

Voorbeeld: Betrokkenheid kost tijd

Het realiseren van betrokkenheid bij Gezonde School kost vaak tijd. Een directeur vertelt dat ouders eerst lacherig deden over regels rond traktaties en gezonde tussendoortjes. Dit is weggeëbd, omdat de school volhield dat het een belangrijk thema is. Een andere directeur vertelt dat beleid vroeger bestond uit van boven opgelegde regeltjes. Nu laat de school ouders en kinderen actiever meedenken, bijvoorbeeld over gezonde traktaties. Inmiddels zijn gezamenlijk bedachte regels daarover opgenomen in het traktatiebeleid van de school.

Voorbeeld: Omgaan met weerstand bij ouders

Een school heeft zich met het invoeren van nieuwe regels rond gezondheid eerst beperkt tot groep 1. Leerlingen in groep 1 krijgen bij inschrijving een nieuwe waterbeker van de school met de afspraak dat iedereen in de klas water drinkt. Ouders in de hogere groepen die hier (nog) niet mee aan de slag willen, worden zo ontzien. Toch zet de school hiermee een belangrijke stap op het gebied van gezondheid. Op deze manier kan het drinken van water langzaam de school 'ingroeien'.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer