U bent hier

Stap 4 Werk samen met ouders

Van vertrouwen naar samenwerken

Wanneer u een goede relatie met ouders hebt weten op te bouwen, kunt u de stap zetten naar daadwerkelijke samenwerking. De relaties worden duurzaam en het vertrouwen groeit verder. Ouders en school hebben een goed contact, spreken wederzijds hun verwachtingen uit en informeren elkaar. In deze situatie zijn ouders eerder bereid mee te denken over activiteiten rond gezondheidsthema's en zullen zij hier ook thuis eerder aandacht aan besteden.

Tips voor samenwerking met ouders

Hieronder vindt u tips om tot een goede samenwerking met ouders te komen.

Maak verwachtingen duidelijk

Spreek wederzijdse verwachtingen uit en bespreek de mogelijkheden en onmogelijkheden rond de bijdrage van ouders aan Gezonde School.

Leg afspraken vast en houd deze onder de aandacht

Maak heldere afspraken over wie wat doet, wie waar verantwoordelijk voor is, de te volgen procedures en de plaats van ouders in de overlegstructuren rond Gezonde School. Leg dit duidelijk vast. Kom gedurende het schooljaar op vaste momenten terug op de gemaakte afspraken.

Respecteer elkaar

Wederzijds respect helpt eventuele misverstanden (of zelfs conflicten) te voorkomen en zorgt ervoor dat ouders hun kinderen op de juiste manier thuis kunnen ondersteunen.

Tip: Factsheet 'ouders als medestrijders voor een gezonde school'

 

Hoe kunnen ouders betrokken worden bij het gezonder maken van de basisschool van hun kind op het gebied van voeding en bewegen? In de Factsheet 'ouders als medestrijders voor een gezonde school' leest u wat ouders al weten, wat zij vinden van dit leefstijlthema, wat zij al doen en in hoeverre zij willen samenwerken met de school op dit gebied.

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer