U bent hier

Stap 3 Ondersteun ouders

Ondersteuning naar behoefte

Vraag aan ouders welke ondersteuning ze het liefst ontvangen. Bespreek hoe zij thuis aandacht kunnen besteden aan gezondheidsthema's en vraag waar ze tegenaan lopen. Ouders kunnen bijvoorbeeld regels en afspraken maken met hun kinderen over sport- en beweeggedrag. Ook horen ouders graag hoe andere ouders iets aanpakken; dit kan inspirerend werken.

Tips voor het ondersteunen van ouders

Hieronder vindt u tips voor het ondersteunen van ouders.

Houd oog voor barrières

Bekijk van tevoren welke barrières ouders hebben om deel te nemen aan een activiteit. Mogelijke barrières kunnen zijn: geen oppas voor de kinderen thuis, geen vervoer naar school, slechte ervaringen met school, culturele of taalbarrières en beperkte tijd. Probeer samen met de ouders oplossingen te vinden voor deze barrières.

Toon waardering

Toon waardering voor de inzet van ouders en neem hun inbreng serieus. Richt bijvoorbeeld een ouderpanel op om ideeën en commentaar te leveren.

Sta open voor vragen en ideeën

Geef ouders altijd de gelegenheid om vragen te stellen en neem hun vragen serieus, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden, via de mail, telefonisch of in een (informeel) gesprek met de leerkracht.

Geef ouders de gelegenheid om hun visie, opvattingen, wensen en behoeften over Gezonde School duidelijk te maken. Dit kan door er op een ouderavond in groepjes over te praten, of via een vragenlijst. Neem waar mogelijk de ideeën van ouders op in de plannen, maar geef duidelijk aan dat niet alles kan.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer