U bent hier

Stap 2 Maak ouders bewust

Van bewustwording naar betrokkenheid

Wanneer u eenmaal in contact bent met ouders, maakt u ze bewust van het belang om elkaar goed te informeren en te investeren in een wederzijdse relatie. Ook maakt u hen bewust van:

  • de rol die zij buiten schooltijd kunnen hebben bij leefstijlthema's die op school spelen;
  • de rollen die zij binnen de school kunnen vervullen;
  • de waarde die dit heeft voor de school en de kinderen.

Tips voor het bewust maken van ouders

Hieronder vindt u tips voor het bewust maken van ouders.

Zet het kind centraal

Elke ouder heeft het beste met zijn of haar kind voor en wordt graag op de hoogte gehouden over zijn of haar kind.

Houd rekening met de motivatie van ouders

Sluit aan bij wat de ouder wil, motiveert en belangrijk vindt. Thema's als goede leerprestaties op school, plezier of voldoende slaap spreken ouders vaak sterk aan. Meer dan termen die gekoppeld zijn aan een gezonde leefstijl zoals sport en bewegen of bestrijden van overgewicht.

Benoem de voordelen voor ouders

Besteed aandacht aan de voordelen voor ouders. Bijvoorbeeld dat Gezonde School het voor ouders makkelijker maakt om hun kinderen gezond op te voeden. Of dat ouders thuis kunnen aansluiten bij 'lastige' onderwerpen die op school worden behandeld (bijvoorbeeld seksualiteit en roken). Bied ruimte aan ouders om hun ideeën in te brengen.

Werk samen met andere partijen

Betrek het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de Jeugdgezondheidszorg van de GGD om in individuele gesprekken ouders te wijzen op het belang van de gezonde leefstijl.

Voorbeelden van Gezonde Scholen

Er zijn diverse filmpjes van scholen die al werken met de Gezonde School-aanpak. Laat zo'n filmpje bijvoorbeeld zien op een ouderavond. Zo maakt u op een makkelijke manier duidelijk waarom een school met de Gezonde School-aanpak werkt, hoe de school het heeft georganiseerd en welke resultaten er zijn. U vindt de filmpjes op de pagina Gezonde School in beeld.

Voorbeeld: Argumentenkaartjes als hulpmiddel

De Argumentenkaartjes zijn een hulpmiddel voor professionals die werkzaam zijn in de wijk, zoals onderwijsprofessionals en buurtsportcoaches, en die ouders meer willen betrekken bij het sporten en bewegen van kinderen. Hiermee krijgt u meer inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. U kunt van daaruit werken aan het betrekken van ouders. Start niet bij wat u zelf belangrijk vindt, bijvoorbeeld sport en bewegen, maar bij het perspectief van de ouder.

De Argumentenkaartjes kunt u kosteloos ontvangen via Kenniscentrum Sport (rebecca.beck@kcsport.nl).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer