U bent hier

Stap 1 Leg contact met ouders

Bouw aan een relatie

Om ouders goed te kunnen informeren en van hen hetzelfde te verwachten, is de eerste stap het leggen van contact en daarmee het werken aan het opbouwen van een relatie. U laat ouders weten dat ze welkom zijn in de school en dat hun inbreng er toe doet. Leg pas contact als er een duidelijk plan ligt, waarin ruimte is voor ideeën van ouders. 

Tips voor het leggen van contact

Hieronder staan tips die u kunt gebruiken bij het contact leggen met ouders.

Zie ouders als een gelijkwaardige gesprekspartner

Creëer een laagdrempelige en open cultuur op school waarin alles bespreekbaar is. Oordeel niet over ouders, maar vraag naar hun ervaringen.

Maak uitnodigingen persoonlijk

Nodig ouders persoonlijk uit voor een voorlichtingsavond in plaats van met een flyer of brief. Denk aan een telefoongesprek of begin erover tijdens een rapportbespreking. Ook laaggeletterden zijn hierbij gebaat.

Organiseer leuke activiteiten voor ouder én kind

Organiseer eens een creatieve middag of een sportdag. Het inzetten op plezier komt minder belerend over en ouder en kind kunnen er samen aan meedoen. Bovendien zullen zowel ouders als kinderen de kennis die ze opdoen zo beter onthouden. Sluit aan bij culturele achtergrond van ouders door activiteiten te organiseren die hen aanspreken.

Zorg voor een juiste timing van de activiteiten

Plan de activiteiten op gunstige momenten voor ouders. Inventariseer bij ouders welke momenten dat zijn. Is het 's ochtends bij het wegbrengen van de kinderen, of aan het eind van de schooldag? Of misschien juist rond het avondeten? Bied opvang voor kleine kinderen aan, als dat nodig is.

Betrek mensen in de wijk

Via een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u een jongerenwerker of buurtvader of -moeder inzetten om moeilijk bereikbare ouders te informeren en te begeleiden.

Organiseer inloopochtenden en een ouderkamer

Tijdens laagdrempelige activiteiten zoals inloopochtenden en een ouderkamer kunt u ouders informeren over de plannen voor Gezonde School. In een gezellige ouderkamer zullen ouders makkelijker naar binnen lopen. Zet eventueel een 'ideeënbus' neer waarin ouders suggesties kunnen achterlaten, maar ook een (anonieme) notitie over hun problemen en/of zorgen. 

Houd rekening met taalproblemen

Zorg voor een tolk of andere ondersteuning voor een goed verlopende communicatie met/tussen ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen.

Enthousiasme is aanstekelijk!

Ouders kunnen elkaar enthousiasmeren en betrekken bij Gezonde School. Begin met een groepje enthousiaste ouders die later andere ouders kunnen overtuigen om aan te haken.

Voorbeeld: Gezondheid als terugkerend thema

Eén van de scholen die al met de Gezonde School-aanpak werkt, laat het thema gezondheid standaard terugkomen tijdens de jaarlijkse klassenvoorlichtingsavond voor ouders. Leerkrachten vertellen dan niet alleen over het taal- en rekenonderwijs voor het komende schooljaar, maar ook over activiteiten en beleid op het gebied van gezondheid.

Voorbeelddocument: Vergroot betrokkenheid met nieuwsbrief

Om de ouderbetrokkenheid bij de Gezonde School te vergroten heeft basisschool de Arke uit Lemmer een nieuwsbrief opgesteld voor ouders. Deze nieuwsbrief gaat in op de thema’s hygiëne en mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer