U bent hier

Ouderbetrokkenheid

Het bevorderen van de gezondheid van leerlingen is zeker niet alleen een taak van de school. Ouders en school kunnen hierbij goed samenwerken.

Ouders en school versterken elkaar

De eerste verantwoordelijkheid voor de gezondheid van leerlingen ligt bij de ouders. Ouders en school kunnen elkaar hierin wel versterken. Door zowel op school als thuis aandacht te besteden aan een gezondheidsthema is er meer kans op effecten bij het kind. Het is dus belangrijk om ouders te betrekken bij de gezondheidsactiviteiten van uw school. U creëert er meteen ook draagvlak mee voor Gezonde School. Er zijn vijf stappen die u kunt volgen om ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Doelen van ouderbetrokkenheid

U kunt met ouderbetrokkenheid verschillende doelen nastreven. De activiteiten die u gaat inzetten, zijn afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Lees hierover verder op de pagina Wat wilt u bereiken?

Het mooiste is het natuurlijk als ouders er thuis al aandacht aan besteden, zodat we daar op school op kunnen aansluiten. Komt het er thuis wat minder van, dan wordt de rol van school nog wat groter. Ik hoop dat we zo bijdragen aan een bewuste, gezonde levensstijl op latere leeftijd.

– Gloria Maandag,  gymdocente Gezonde Basisscholen in JOGG-stad Tilburg 

Een Gezonde School maak je samen! Maar hoe?

Participatie is cruciaal voor het slagen van de Gezonde School-aanpak. Hoe kunnen scholen aan de slag met participatie? En hoe zorg je voor draagvlak voor Gezonde School-activiteiten? Deze vragen stonden centraal bij de workshop Inspirerende Gezonde Scholen tijdens het Nederlandse Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op donderdag 13 april 2017. Lees het volledige verslag.

Voorbeelddocument: Marenland Magazine 

De Stichting Openbaar Onderwijs Marenland geeft twee keer per jaar een magazine uit om ouders te informeren over thema's en activiteiten op school. Lees het magazine van juni 2016 waarin het onderwerp gezondheid uitgebreid aan bod komt.

Voorbeelddocument: Nieuwsbrief van Basisschool Patricius 

Basisschool Patricius informeert ouders van leerlingen met tips over gezond drinken aan de hand van een nieuwsbrief

Voorbeeld: Ouderbetrokkenheid bij Lekker Fit!

Het lespakket 'Lekker Fit!' betrekt ouders zoveel mogelijk bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt onder andere door hen te betrekken bij de les en met een ouderbrochure tips over eten en bewegen.

Afdrukken:

Via printer