Aandacht voor het continueren van Gezonde school is belangrijk. Dit voorkomt dat tijd, geld en energie verloren gaan. Maar hoe levert het werken met de Gezonde School-aanpak het juiste resultaat op? Als de school continu aandacht besteedt aan de gekozen thema’s en als deze thema’s een structurele plek in het schoolbeleid krijgen. Anders gezegd: als een gezonde leefstijl in het DNA van de school zit.

Hoe zorgt u ervoor dat aandacht voor het thema niet verslapt?

  • Zorg dat de Gezonde School-aanpak wordt opgenomen in het schoolbeleid of de strategienota van het bestuur. Adviseer hierover als werkgroep Gezonde School de directie en het bestuur van de school.
  • Door mensen van binnen en buiten de school te (blijven) betrekken, vergroot u de kans dat u de Gezonde School-aanpak kunt voortzetten.
  • Zorg ervoor dat Gezonde School-activiteiten een plek krijgen in de jaarplannen, inclusief voldoende uren en budget.
  • Bekijk elk jaar of de activiteiten nog passen bij de doelen uit het werkplan en voeg zo nodig nieuwe activiteiten toe.
  • Behoud de functie van Gezonde School-coördinator. Hij of zij is aanspreekpunt voor iedereen en een aanjager voor het proces. Zorg bij het vertrek van een coördinator voor een overdracht.
  • Stel voor elke activiteit een werkgroepslid verantwoordelijk en zorg voor vervanging bij afwezigheid.

Aanvragen vignet

Als uw school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u een themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat ontvangt uw school het vignet Gezonde School. Uw school mag zich dan gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Bekijk de criteria voor po, vo, mbo waaraan uw school dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een themacertificaat. 

Vier uw succes

Is het vignet Gezonde School toegekend? Bespreek dan in de werkgroep hoe jullie school dit succes viert. Nodig bijvoorbeeld een wethouder uit uw gemeente uit om het vignet uit te reiken in aanwezigheid van personeel, leerlingen/studenten en ouders. Benader (lokale) media voor een artikel in de krant en deel het nieuws op jullie social media-kanalen. Ook als u ervoor kiest het vignet Gezonde School niet aan te vragen, is het goed om met regelmaat de kleine of grote successen te vieren. 

Tips

  • Gebruik #gezondeschool bij berichten op social media en tag ons op Facebook @Gezondeschool.nl en Twitter @GezondeschoolNL en LinkedIn. Gezonde School deelt vervolgens uw nieuwsbericht. 
  • Nodig een breed netwerk uit om successen te vieren. U kunt deze brief gebruiken om ouders uit te nodigen voor de uitreiking van het vignet.
  • Maak het gekozen thema voor een langere periode een vast onderdeel van de nieuwsbrief van school. Zo weet iedereen dat aan het thema gewerkt wordt, ook al is dat soms achter de schermen.