Leerkrachten in overleg

In de werkgroep Gezonde School zitten alle mensen die een actieve rol hebben in het uitwerken én uitvoeren van de Gezonde School-aanpak op uw school.

Wat doet een werkgroep Gezonde School?

De werkgroep Gezonde School is het ‘zenuwcentrum’ in de school. Hier worden de plannen gemaakt en de beslissingen rond een planmatige en structurele aanpak van gezondheid voorbereid. Betrek in eerste instantie vooral mensen die enthousiast zijn en graag willen meedoen. Een cruciale rol is weggelegd voor de Gezonde School-coördinator. Hij of zij stuurt de werkgroep aan en legt verantwoording af aan de directie.

Wie zitten er in de werkgroep?

Het is raadzaam om de werkgroep breed samen te stellen. Denk hierbij in elk geval aan:

  • leerkrachten van zowel onder- als bovenbouw
  • één of twee ouders
  • een jeugdarts of jeugdverpleegkundige
  • eventueel een vertegenwoordiger vanuit de directie

Beschrijf de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen de werkgroep. De werkgroep coördineert de activiteiten, lost knelpunten op, benoemt successen en is het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Stel vast wie de activiteiten uitvoert en verdeel de taken.

Gebruik de voorbeeldbrief (Word 15 Kb of odt 6 Kb) om ouders uit te nodigen voor deelname aan de werkgroep Gezonde School.