Twee meisjes aan het werk in de klas

Effectief én efficiënt werken aan gezondheid vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Begin met de belangrijkste thema’s en breid uw aanpak stap voor stap verder uit. 

Stel heldere prioriteiten

In en rond uw school strijden waarschijnlijk verschillende gezondheidsproblemen en thema’s om aandacht. Het is niet realistisch om alles tegelijk aan te pakken. Sterker nog: dat is niet eens wenselijk. Versnippering van aandacht vermindert namelijk de intensiteit van uw aanpak. Daardoor bereikt u uiteindelijk minder effect. Stel dus heldere prioriteiten en kies voor een beperkt aantal gezondheidsthema’s waar u de komende jaren aan wilt werken. Zo komt iedere leerling er op intensieve wijze en gedurende langere tijd mee in aanraking. Zodra de gekozen thema’s structureel onderdeel zijn van uw Gezonde School-aanpak, kunt u ook andere thema’s gaan oppakken.

Goed prioriteren – hoe doe ik dat?

In het projectvoorstel heeft u duidelijk omschreven wat de wensen en behoeften zijn. Daaruit is al in grote lijnen duidelijk geworden welke thema’s uw school kan kiezen voor Gezonde School. De uiteindelijke keuze kunt u het beste maken door zo veel mogelijk betrokkenen erover te laten meepraten. Dat geeft meer draagvlak. Geef vooral ook de ouders een grote rol in de keuze. Zorg ervoor dat u goed aansluit bij wat het team, de directie, ouders én leerlingen zelf als de belangrijkste problemen ervaren.

Kies uw gezondheidsthema’s!

Heeft u de prioriteiten voor uw Gezonde School-aanpak vastgesteld? Dan kunt u thema’s gaan kiezen. Meer weten over verschillende gezondheidsthema’s? En over bijpassende activiteiten? Op deze pagina’s leest u er alles over.

Tips

  • Sluit met uw prioriteiten aan op de activiteiten die de school al onderneemt.
  • Kies voor onderwerpen die leven onder leerkrachten, leerlingen en ouders.
  • Haak aan op recente ontwikkelingen. Krijgt uw school een nieuw gebouw? Pak dan de kans om het schoolplein gezond in te richten. Was er onlangs een incident, bijvoorbeeld rond pesten? Gebruik dat als aanleiding om de omgang met elkaar als thema te kiezen.
  • Communiceer duidelijk naar betrokken medewerkers en ouders welk thema u hebt gekozen, waarom u dit thema hebt gekozen en de doelen die u voor ogen hebt. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief (Word 18 Kb of odt 8 Kb)