Kinderen in de klas

U heeft prioriteiten gesteld en gezondheidsthema’s gekozen. Dan is het tijd voor het selecteren van bijpassende activiteiten. Let daarbij steeds op de vier Gezonde School-pijlers.

Een integrale aanpak van gezondheid

Gezondheidsbevordering heeft meer effect wanneer een gezondheidsthema rond de vier Gezonde School-pijlers aandacht krijgt. Dit noemen we een integrale aanpak. Organiseer activiteiten die inspelen op verschillende doelgroepen: leerlingen, medewerkers en eventueel ouders/verzorgers. Hieronder leest u meer over de vier Gezonde School-pijlers.

 • Gezondheidseducatie is het geven van lessen of een voorlichting over een gezondheidsthema. Het gaat zowel om kennis als gezond gedrag. Een trainingsactiviteit is dus ook een vorm van gezondheidseducatie. 
 • Kies voor erkende Gezonde School-activiteiten waarvan de effectiviteit is aangetoond. Dan is de kans op goede resultaten groter. 
 • Vraag de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst om informatie over gezondheidsactiviteiten in de wijk waar uw school aan kan meedoen.

Een Gezonde School staat in een gezonde omgeving die stimulerend, veilig en uitdagend is voor leerlingen (en medewerkers). Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een buitenomgeving die uitnodigt om te bewegen en veilig is (geen 'donkere hoeken').
 • Veilige routes om naar school te fietsen.
 • Een gezamenlijke schooltuin in de wijk, die mede door leerlingen onderhouden wordt.
 • Een veilige omgeving waarin leerlingen én medewerkers zich prettig voelen.

Let op: onder de pijler Schoolomgeving valt ook de betrokkenheid van ouders en van partners in de wijk.

 • Vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen of risicofactoren bij leerlingen is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan pesten of overgewicht. Verwijs leerlingen met problemen op tijd door. 
 • Zorg voor goede contacten met de JGZJeugdgezondheidszorg. Betrek de JGZ-verpleegkundige bij uw plannen rond signaleren en doorverwijzen. 
 • Signaleert u bepaalde problemen die breder spelen op school? Laat de JGZ u dan adviseren over groepsactiviteiten, voorlichting of lessen over een bepaald thema.

Onder deze pijler vallen afspraken en regels rond gezondheidsthema’s. Voorbeelden zijn een protocol rond (cyber)pesten en een traktatiebeleid. Opname van gezondheid in het schoolbeleid draagt bij aan de structurele en blijvende aandacht voor de gekozen thema's.

Voorbeelddocument

Basisschool De Stelle uit Terneuzen heeft een themacertificaat behaald voor Voeding en voor Bewegen en Sport. Lees het beleid hierover dat de school heeft opgenomen in hun schoolgids.

Meisje met gezonde traktatie

Voorbeeld van een integrale aanpak

Gezondheidsbevordering heeft meer effect wanneer een gezondheidsthema rond alle de vier Gezonde School-pijlers aandacht krijgt. Neem bijvoorbeeld het thema gezonde voeding en bewegen: 

 • Pijler 1. Gezondheidseducatie: de school geeft tijdens diverse lessen en tijdens een themaweek aandacht aan gezonde voeding en bewegen. Ook organiseert de school een infomarkt met gezonde hapjes en beweegactiviteiten.
 • Pijler 2. Fysieke en sociale omgeving: de school brengt diverse doelgroepen (zowel intern als extern) op de hoogte van het werken aan het thema. Zo komen er samenwerkingsafspraken met een supermarkt in de buurt en met sportverenigingen.
 • Pijler 3. Signaleren: de school zorgt via de JGZJeugdgezondheidszorg-verpleegkundige voor begeleiding (door een diëtiste) als leerlingen te zwaar zijn.
 • Pijler 4. Beleid: de school legt in het beleid afspraken vast over traktaties, tussendoortjes en de lunch tijdens de overblijf.

Kies uw activiteiten

Wilt u weten welke Gezonde School-activiteiten er beschikbaar zijn? Met de zoektool 'Gezonde School-activiteiten primair onderwijs' kunt u kiezen voor activiteiten die volgens deskundigen van een onafhankelijke erkenningscommissie voldoen aan belangrijke kwaliteitscriteria. 

overleg gezonde school

Voorbeelddocument: Doelen en activiteiten van Bs. Patricius

Bekijk het overzicht van doelen en activiteiten van basisschool Patricius met betrekking tot de Gezonde School-aanpak. Dit document is onderdeel van hun schoolgezondheidsbeleid 2014-2017.

meisje met plantje

Voorbeelddocument: Activiteitenoverzicht Kon. Julianaschool 

Bekijk het activiteitenoverzicht van de Koningin Julianaschool uit Culemborg. Dit document is onderdeel van hun Plan Gezonde School, dat inzicht geeft in relevante gezondheidsgegevens en de uitvoering van de Gezonde School-aanpak.