Kleuters in de klas

Het monitoren van voortgang en proces

Met een procesevaluatie kunt u uitspraken doen over het verloop van de activiteiten en de (interne en externe) samenwerking rond Gezonde School. Ook krijgt u zicht op succesfactoren, verbeterpunten en voorwaarden voor een eventueel vervolg. Zo kunt u tijdig bijsturen én verzamelt u informatie hoe u het in volgende periode nog beter kunt doen.

Hoe evalueert u het proces?

Bij een procesevaluatie kunt u de volgende methoden gebruiken:

  • Schriftelijke vragenlijst (enquête): een goedkope methode waarvan de dataverwerking eenvoudig is.
  • Open interview: flexibel, breed toepasbaar en levert veel informatie op. Interviews zijn wel tijdrovend en de resultaten zijn soms lastig te interpreteren.
  • Observatie van activiteiten. Observaties zijn wel tijdrovend en het verwerken van de data is bewerkelijk.
  • Analyse van het logboek Gezonde School. Daarin staat vaak waardevolle informatie over het proces. U noteert immers vanaf het begin wat er goed verloopt of juist minder goed is gegaan.
  • Zet bij voorkeur een combinatie van methoden in. Uw GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) kan u meer vertellen over een slimme aanpak om het proces te evalueren.

Voorbeelddoc

Voorbeelddocument: Evaluatie van de Koningin Julianaschool

Bekijk de evaluatie van de Koningin Julianaschool uit Culemborg over de Gezonde School-aanpak. Dit document is onderdeel van het Plan Gezonde School, dat inzicht geeft in de relevante gezondheidsgegevens en uitvoering van de Gezonde School-aanpak op hun school.

Rapportage en terugkoppeling

Verwerk de evaluatieresultaten in een (tussentijds) rapport. Net als de resultaten van een effectevaluatie, kunt u ook deze resultaten terugkoppelen aan de betrokkenen.

Tip

Houd van elke bijeenkomst een actielijst bij in plaats van uitgebreide notulen. Zo ziet u snel wat er is afgesproken en welke afspraken daadwerkelijk zijn gerealiseerd.