Schrijvende handen

Wat heeft Gezonde School gekost?

Een financiële evaluatie maakt inzichtelijk wat de uitvoering van Gezonde School heeft gekost. Een tussentijdse evaluatie maakt duidelijk of de uren en uitgaven dreigen af te wijken van de begroting. Een financiële evaluatie achteraf is handig voor de begroting van een vervolgtraject.

Hoe stelt u vast wat Gezonde School heeft gekost?

De kosten voor Gezonde School zitten in uitgaven voor activiteiten en in bestede uren. Houd de uitgaven nauwkeurig bij in een financieel overzicht. Zo kunt u snel bijstellen wanneer de werkgroep van de begroting dreigt af te wijken. Laat bovendien alle betrokkenen hun uren voor Gezonde School registreren. Zo kunt u tussentijds nagaan of er meer tijd wordt besteed dan in de urenbegroting is ingeschat.

Rapportage en terugkoppeling

Leg de resultaten van de financiële evaluatie vast in een (tussentijds) rapport. Dit rapport is eventueel in te zetten om extra financiering te vragen of om nieuwe prioriteiten te stellen in de eerder geplande uitgaven. Na afloop heeft u met een financiële evaluatie een goed overzicht in handen van de totale kosten voor Gezonde School. Dit overzicht kunt u gebruiken om de inzet te verantwoorden aan financiers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. En om bij het bestuur voorstellen te doen voor een vervolg.