Welke effecten kan ik meten?

Het met zekerheid vaststellen van de exacte effecten van de Gezonde School-activiteiten is erg tijdrovend en complex. In de praktijk is dat meestal niet haalbaar. U kunt echter wel op een meer eenvoudige manier vaststellen of doelen zijn bereikt. Bijvoorbeeld door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Bereik: hoeveel leerlingen hebben meegedaan aan een activiteit?
  • Inzet van Gezonde School-activiteiten: voert de school activiteiten uit op meerdere pijlers?
  • Randvoorwaarden: was het beschikbare budget voldoende voor een bepaalde activiteit?
  • Tussendoelen: zijn leerkrachten en ouders tevreden over Gezonde School en merken ze verbetering bij de leerlingen?
  • Borging: zijn bepaalde Gezonde School-activiteiten opgenomen in het schoolbeleid?

Rapportage en terugkoppeling

Verwerk de evaluatieresultaten in een (tussentijdse) rapportage en bespreek ze in het team en bijvoorbeeld met de medezeggenschapsraad en het bestuur. Door de resultaten te delen, vergroot u de betrokkenheid bij Gezonde School en daarmee de kans op succes. Het helpt ook bij een eventueel verzoek om door te gaan met Gezonde School.