In Gezonde School is een evaluatie onmisbaar voor een planmatige en structurele aanpak. Evalueren geeft inzicht in het verloop en ook of de inzet op gezondheid effect heeft.

Een continu proces

Het doorvoeren van vernieuwingen op school kost tijd. Dat geldt ook voor de Gezonde School-aanpak. Een van de uitdagingen voor de school is om een Gezonde School te blijven en vol te houden, ook met een hoge werkdruk en bij 'de waan van de dag'. Evalueren van de aanpak is een belangrijke voorwaarde voor een goede continuering van Gezonde School. 

Wat levert evalueren zoal op?

  • Inzicht in resultaten en effecten.
  • Inzicht in het proces: wat gaat goed en wat kan beter?
  • Argumenten om de aanpak te verantwoorden naar betrokkenen.
  • Nieuwe ideeën om de aanpak beter en efficiënter te organiseren.
  • Evalueren is motiverend en leidt tot grotere betrokkenheid bij Gezonde School.

Tip

Bent u als school al wat verder met de Gezonde School-aanpak? Hebben de thema’s en activiteiten inmiddels een structurele plek op uw school? Kijk dan eens bij de criteria van de thema's van het vignet Gezonde School. Misschien komt uw school al in aanmerking voor een eerste themacertificaat.