Meisje in de klas

Waarom gezondheidsgegevens verzamelen?

Gezondheidsgegevens helpen om de Gezonde School-aanpak goed te laten aansluiten op de wensen en behoeften op school. Denk aan gegevens over eetgewoonten, bewegen, de omgang met elkaar, het binnenklimaat en werktevredenheid.

Hoe verzamelt u gezondheidsgegevens?

  • Verzamel zelf gegevens via vragenlijsten.
  • Vraag collega’s naar hun indruk over de gezondheid en leefstijl van de leerlingen.
  • Vraag bij de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of zij op uw school een gezondheidsenquête kunnen doen. Of dat zij de fysieke en sociale omgeving van de school in beeld brengen.
  • Vraag de GGD naar uitkomsten van hun jeugdmonitor of haal informatie op uit de contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg.
  • Oudertevredenheidsonderzoeken leveren informatie op vanuit het perspectief van de ouders.
  • Ook de medezeggenschapraad kan informatie verzamelen.

Tip

Wilt u zicht op de gezondheid van het team? Kijk dan op websites van zorgverzekeraars naar bruikbare testjes (health checks, fitheidstesten of vitaliteitstesten).