Ingezonden door: De Caleidoscoop - Hoofddorp

Start ouderbetrokkenheid als denktank bij het ontwikkelen van het behalen van het vignet Gezonde School. Zo creëer je draagvlak bij alle betrokken partijen. Kijk niet alleen naar de behaalde doelen, blijf met elkaar in gesprek.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Het ontwikkelen van nieuw beleid heeft invloed op alle betrokken partijen. Geef aandacht aan elkaar en luister naar elkaar. Onderwijs en opvoeding kun je niet losmaken van elkaar.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Als ouders enthousiast zijn, heeft dat zijn weerslag op de leerlingen.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Wij doen ouderbetrokkenheid 3.0 in de school.

Dit is ons advies aan andere scholen

Zorg voor een triade: leerling - ouder - school. Niet alleen bij de leerprestaties, maar ook in de ontwikkeling van beleidsdoelen.