Ingezonden door: Da Vinci College

Wie zijn wij om te zeggen wat onze studenten nodig hebben?! Zet een enquête uit met per Gezonde School-thema vijf vragen die inzicht geven in de praktijk. Zorg voor een representatief aantal respondenten. 

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Zichtbaarheid & bekendheid: Er ontstaat meer bekendheid en betrokkenheid bij de studenten/ docenten en medewerkers over Gezonde School. Het werkt als een katalysator om beweging te krijgen in grote organisaties.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Studenten zijn meer betrokken bij de onderwerpen en docenten starten met opdrachten uitzetten in het kader van Gezonde School. Het gekozen thema wordt gedragen. Door terugkoppeling en actie voelt men zich gehoord en loopt alles sneller.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Met een verzamelprogramma en rapportages gaan we dit jaar 'Da Vinci Breed' aan de slag met het thema Welbevinden.  Binnen de sectoren en domeinen zien we kleine accentverschillen waar elke afdeling zelf invulling aan kan geven.

Dit is ons advies aan andere scholen

Peer to Peer: Betrek studenten bij de uitzet van de enquête, analyse van de rapportages, uitwerking naar infographics en videomateriaal voor de terugkoppeling. Beloon het invullen van de enquête met een stuk fruit.