Ingezonden door: Olympus College - Arnhem

Samen met het Sportbedrijf Arnhem, de wijkvereniging en sportaanbieders hebben we een plan gemaakt om de omgeving van onze school en ons schoolterrein te voorzien van sportcourts en urban sport elementen. Tevens is er een sportbaan in aanleg. 

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Omdat het een nieuwe manier van bewegen stimuleert: urban sports en free running.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Leerlingen reageren enthousiast op de plannen, ze zien het helemaal zitten.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

We gaan de wijkbewoners en de sportaanbieders in de wijk mobilisereren om samen met onze leerlingen activiteiten te organiseren op het gebied van sport en cultuur.

Dit is ons advies aan andere scholen

Betrek de buitenwereld (sportaanbieders en wijkvereniging) op het gebied van sport en bewegen bij je plannen, creër draagvlak en zoek steun bij de provincie en gemeente.