Ingezonden door: Aeres VMBO Nijkerk

Wijs leerlingen tijdens (praktijk)lessen zoals voeding er steeds op hoe je bewust met materialen en grondstoffen omgaat waardoor verspilling wordt geminimaliseerd en er steeds wordt nagedacht hoe je je ecologische voetafdruk kunt verkleinen.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Leerlingen passen duurzaam werken in de praktijk toe waardoor het na verloop van tijd geautomatiseerd wordt en leidt tot gedragsverandering. En dit hoort bij het pedagogische klimaat in onze school.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Leerlingen denken zelf bewust na over hun handelen, nemen verantwoordelijkheid en verspillen daardoor zo weinig mogelijk. Ook gebruiken ze alternatieven die duurzamer zijn.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Biologische producten (uit eigen pluktuin) zullen een steeds groter aandeel krijgen bij het maken van gerechten voor het vak voeding. Verspilling zal verder worden verminderd. Leerlingen passen de kennis en vaardigheden tijdens project Dutch Food Week.

Dit is ons advies aan andere scholen

Blijf duurzame maatregelen positief onder de aandacht brengen bij leerlingen en beloon hen wanneer zij opdrachten op een duurzame manier uitvoeren door benoeming van beste milieu bewuste kok. En betrek leerlingen bij projecten op gebied van verduurzaming.