De Inspiratieprijs Gezonde School 2019 werd uitgereikt tijdens de Dag van de Gezonde School op 31 oktober.  Alle poprimair onderwijs -, vovoortgezet onderwijs - en mbomiddelbaar beroepsonderwijs - scholen mogen meedoen. Bent u benieuwd welke Gouden Tip om te werken aan een gezonde leefstijl de Inspiratieprijs heeft ontvangen? Lees meer.