U bent hier

Workshops

Op deze pagina kun je zien welke workshops in welke ronde worden aangeboden. Ook zie je wat de inhoud van de verschillende workshop is, wie de workshop geeft en wat je kunt verwachten. Per ronde willen we graag weten welke workshop jouw eerste, tweede en derde voorkeur heeft. We houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Op het inschrijfformulier geef je jouw voorkeuren aan. De nummers en de namen van de workshops staan ook op het inschrijfformulier vermeld, gerangschikt per workshopronde. 

  Ronde A Ronde B Ronde C
Workshop 2, 4, 12, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 32 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 18, 22, 26, 27, 28 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 22, 23, 30, 33

 

‘Sluit aan!’ is wat centraal staat in deze workshop waarin we met elkaar stilstaan bij de zogenoemde ‘moeilijk te bereiken’ ouders van kinderen in het primair onderwijs. Want, zijn ze echt niet betrokken? Dat zijn ze wel! Het sleutelwoord? Aansluiten!   
 

Het doel van de workshop is om professionals die in contact (willen) staan met deze doelgroep te inspireren en praktische tools en handvatten te geven om zelf mee aan de slag te gaan. We starten deze interactieve workshop met een aantal werkende principes die vanuit sport- en beweeginterventies binnen het onderwijs worden toegepast. Met deze kennis gaan we vervolgens aan de slag om concrete tips en voorbeelden met elkaar te delen en te oefenen met de zogenoemde (gratis) Argumentenkaartjes. Met deze Argumentenkaartjes kunnen professionals via een positieve benadering bijdragen aan de bewustwording van ouders.
 

Tijdens de workshop krijgt u praktische handvatten, die u direct in kunt zetten om laagopgeleide ouders op school te betrekken bij de Gezonde School.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // gezondheidsbevorderaar
 

Workshopleider(s)

 • MSc. Rebecca Beck
 • MSc. Noor Willemsen, adviseurs bij Kenniscentrum Sport

 

Noor heeft zich in haar studie Communication, Health and Life Sciences gespecialiseerd op het thema sport en bewegen. Zij gelooft sterk in de kracht van samenwerking tussen partijen (op lokaal niveau) en in de maatschappelijke rol die sport inneemt. Hier zet zij zich dan ook graag voor in en probeert daar altijd actief op te sturen.

 

Rebecca heeft zich in haar studie Culturele Antropologie gespecialiseerd op het thema jeugd en bij Kenniscentrum Sport op het thema sport en bewegen.  Zij heeft zich met name gericht op de doelgroep jeugd en ging zich daarom specialiseren op o.a.het betrekken van ouders, etnische minderheden, lage SES en overgewicht bij kinderen en jongeren.

  

 

In deze workshop staan Zeer Moeilijk Lerende kinderen en jongeren centraal met hun behoeften en uitdagingen. Meerdere gezondheidsthema’s worden integraal ingekleurd, of het nu gaat om Welbevinden, Bewegen & Sport, Voeding of Relaties & Seksualiteit. School vertelt en werkt hierin nauw samen met ouders en de Gezonde School-adviseur van de GGD. Tijdens de workshop leer je vanuit de aanpak op ’t Kraaienest hoe je dit voor jouw school of de school die je begeleidt kunt gebruiken. Een optimale invulling van de Gezonde School-aanpak!

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur //  combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // gezondheidsbevorderaar

Workshopleiders

 • Ingeborg van Wel, directeur (V)SO ’t Kraaienest, Nootdorp
 • Joline van Lier, Gezonde School-adviseur GGD Haaglanden, Den Haag
 • Doke Rond

Ingeborg van Wel is sinds 2013 schooldirecteur van ’t Kraaienest en heeft naast het besturen van de dagelijkse werkzaamheden binnen school veel aandacht voor de doorontwikkeling van het onderwijs van zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren met continu even die persoonlijke aandacht als het kan voor zowel leerlingen, ouders als schoolpersoneel!

Joline van Lier is sinds 2006 werkzaam bij de GGD waarvan 9 jaar als Gezonde School-adviseur met aandacht voor het PO-, VO- en MBO in regio Haaglanden. De scholen staan centraal en worden ondersteund door Joline met hun vraag en behoefte. Maar ze gaat ook in gesprek met gemeenten, besturen, zorg- en welzijnspartners en private partijen. Passie voor Gezondheidswetenschappen en Gezondheidsbevordering in en om school en gedreven in haar vak draagt zij bij aan de Gezonde School!

Schermen hebben in het algemeen een aanzuigende werking op jongeren. Het spelen van computerspellen of ‘videogames’ is dan ook een populaire en aantrekkelijke vorm van vrijetijdsbesteding. Helaas brengt dit ook risico’s met zich mee, een deel van de jongeren vindt het lastig om gamegedrag of het gebruik van social media onder controle te houden.  Deze sessie bespreekt welk aanbod het Trimbos instituut ontwikkelt om binnen de Gezonde school om te gaan met dit vraagstuk. De workshop omvat definities en denkkaders, maar ook de praktische tools die actief worden ontwikkeld komen aan de orde. De workshop biedt ook een kans om bij te dragen aan deze tools en mee te denken. 

 

Voor wie is deze workshop interessant? 

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar

 

Workshopleider

 • Dr. Antonius van Rooij, projectleider gamen, gokken & mediawijsheid, Trimbos-instituut
 • Leonie Kamps, Medewerker Alcohol en Drugs Infolijn Publieksinformatie, Trimbos-instituut

 

Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets en hun eigen smartphones. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat de jeugd steeds jonger zelfstandig beslissingen moet nemen over hun online leven. Het is van belang dat de jeugd niet alleen mediakennis (media-wijsheid) krijgt aangeboden, maar inzicht krijgt in het vaak subtiele beroep dat media op hun gevoelsleven doen. Nu door mobiel internet en sociale media de rol van poortwachters door opvoeders is weggevallen, hoort jeugd begeleid en ‘empowered’ te worden om zelf verantwoorde keuzes te kunnen maken. Na mediawijsheid is het tijd voor media-empowerment! Welkom bij het Nationaal Media Paspoort! Dé doorlopende leerlijn voor alle scholen in Nederland en Vlaanderen, ontwikkeld in samenwerking met 6 universiteiten.

In deze workshop maak je kennis met het begrip media-empowerment en met de doorlopende leerlijn Nationaal Media Paspoort. Theorie en praktijk worden enthousiast overgebracht. Na de workshop heb je kennis opgedaan en kun je met de kosteloze materialen aan de slag.
 

Voor wie is de workshop met name interessant?

Iedere professional die met jeugd werkt of samenwerkt met organisaties zoals onderwijs.

 

Workshopleiders

 • Liesbeth Hop, directeur Nationale Academie voor Media en Maatschappij
 • Bamber Delver, directeur Nationale Academie voor Media en Maatschappij

 

Liesbeth Hop is naast haar directeurschap opinieleider op het gebied van jongeren en sociale media. Regelmatig geeft zij act de présence in landelijke media zoals talkshow Pauw, RTL Nieuws, Radio 1, BNR Nieuwsradio e.a. Liesbeth is co-initiator van het Nationaal Media Paspoort, www.nationaalmediapaspoort.nl.

 

Eén van de sleutels voor een sociale veiligheid is een gedeelde en gedragen visie binnen de school. Die is er niet vanzelf en is ook niet altijd vanzelfsprekend. Het spel Gedragen Gedrag is hét hulpmiddel om op een laagdrempelige en actieve manier met elkaar in gesprek te gaan over omgangsregels. Verschillende situatieschetsen brengen de (ongeschreven) omgangsvormen op school in kaart. Door met alle betrokkenen, collega’s en leerlingen, in gesprek te gaan, ontstaan afspraken over omgangsvormen die breed ‘gedragen’ worden. Kom kennismaken met het spel. Dit is werken aan sociale veiligheid in de meest praktische vorm!

 

Voor wie is deze workshop interessant?

Leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // werkzaam in het PO, VO of MBO

 

Workshopleider

Lynn Louwe, adviseur sociaal veiligheidsbeleid bij Stichting School & Veiligheid. Lynn zet zich elke dag in voor het bevorderen van sociale veiligheid in het onderwijs in het algemeen en voor het omgaan met een calamiteit en ouderbetrokkenheid in het bijzonder. Het liefst doet zij dit op een creatieve wijze en door de inzet van ervarend leren.

Aan de slag met het maken van een gezonde lunch in de kantine! In teams zetten we jullie aan het werk om het meest gezonde, creatieve en duurzame broodje te verzinnen. Gedurende de strijd krijgen jullie tips en tricks te horen die je kunt gebruiken in jullie kantine. Na afloop van de workshop heb je genoeg ideeën opgedaan om jullie leerlingen te verleiden met een lekker broodje, dat ook nog gezond en duurzaam is.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent  // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // kantinemedewerkers

 

Workshopleiders

 • Gijs Kurth, Voedingscentrum
 • Suzanne Jacobs, productmanager receptuur, projectmedewerker De Gezonde Schoolkantine 

Suzanne: “Als Gezonde Schoolkantine brigadier kom ik bij uiteenlopende middelbare scholen en mbo’s. Het is fantastisch om te zien dat al zoveel scholen bezig zijn hun kantine gezonder te maken. We helpen hen daar graag bij! Eén van de vragen die we vaak krijgen is: ‘Wat is nou een gezond broodje?’, ‘Hebben jullie hier recepten voor?’ en ‘We willen ook iets doen met duurzaamheid..’ Tijdens deze workshop gaan we aan de slag om hier antwoorden op te vinden! Ook merk ik dat het voor veel scholen best een uitdaging is om tussen de bedrijven door ook de kantine te managen. Graag inspireren we scholen met leuke en simpele recepten om het ze zo gemakkelijk mogelijk maken een aantrekkelijk aanbod voor de leerlingen neer te zetten.”

Wist je dat judo al in 1882 is bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano? De Schooljudo-workshop start met een geschiedenislesje over deze eeuwenoude filosofie, waarna we overgaan op het hier en nu. Uiteraard zit je hierbij niet in de schoolbanken, maar stap jijzelf de mat op om daadwerkelijk te voelen wat waarden als respect en vertrouwen inhouden.

Na het volgen van de Schooljudo workshop ga jij naar huis met zeer praktische elementen uit de Schooljudo-methodiek, zoals de duimenfeedbackmethode, die jij direct de volgende dag samen met jouw leerlingen en collega’s kunt toepassen. Een van de mooie gedachten van Kano staat voorop in onze workshop: “Het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander, het gaat erom dat je beter bent dan gisteren”.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

Leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JOGG-regisseur // wethouder 

 

Workshopleider

Olaf van Geel geeft als Schooljudo Entertrainer les voor Schooljudo en is als ondernemer en directeur verantwoordelijk voor verschillende sportclubs. Danny heeft zich jarenlang ingezet voor het maatschappelijke project ‘social movement’ van de Madif Foundation. Het project zet zich in om kinderen, met een handicap woonachtig in achterstandswijken, in Ethiopië te bereiken en te laten participeren door middel van dans, judo en voetbal. Hij haalt zingeving uit zijn werk door maatschappelijk bewust bezig te zijn, verdieping te zoeken en zichzelf te ontwikkelen om op die manier het beste uit zichzelf te halen. Danny is altijd op zoek naar de vraag “waarom” en zal niet makkelijk klakkeloos volgen. Hij  streeft ernaar om de principes van het judo zoveel mogelijk toe te passen in het dagelijks leven en tijdens zijn werkzaamheden. Dit om zo harmonieus maar vooral zo effectief mogelijk door het leven te gaan. Danny zal tijdens de workshop flink uitpakken en de uitdaging aangaan om jou te inspireren!

 

Sportieve en gezonde scholen zijn de toekomst! Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Scholen hebben leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die bewegen en gezondheid een prominente plaats geven op de basisschool. Deze leerkrachten hebben affiniteit met bewegen en gezondheid en worden opgeleid middels de landelijk erkende post-hbo opleiding: Specialist Sportieve en Gezonde School.

Tijdens deze workshop wordt je geinformeerd over de rol van de ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’. Deze specialist is een groepsleerkracht en is de ideale partner voor bijv. organisaties zoals de GGD, JOGG, maar ook de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Samen vormen ze een sterk team. Doordat de groepsleerkracht ook direct bij het docententeam hoort, kan een verandering van binnenuit de school ingezet worden. De post-hbo opleiding is in opdracht van het Ministerie van VWS door zes lerarenopleidingen basisonderwijs ontwikkeld.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

Leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder // bestuurder

 

Workshopleider

Corine Visser, projectleider ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’, Hogeschool Leiden.

Na 10 jaar lang als vakleerkracht bewegingsonderwijs en combinatiefunctionaris de basisscholen in Leiden sportiever en gezonder gemaakt te hebben, is het doel van Monique nu breder. Tijdens haar dagelijkse bezigheden neemt ze studenten van de pabo Hogeschool Leiden mee in haar passie voor gezonde basisscholen voor ieder kind. Met de ontwikkeling van de post-hbo ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ hoopt ze dat gezondheid een belangrijk thema wordt en blijft binnen de (basis)school. Ze gelooft dat dit het beste werkt met een gepasioneerde en bekwame groepsleerkracht. Haar doel is dan ook om over 20 jaar op elke basisschool een ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ te hebben die zijn eigen school (met interne en externe partners) van binnenuit gezonder maakt. 

 

Meer weten over het certificaat Specialist Sportieve en Gezonde School? Lees meer!

In dit digitale tijdperk is het een gegeven dat kinderen veel tijd besteden achter een beeldscherm. Inmiddels is gebleken dat langdurig beeldschermgebruik leidt tot diverse gezondheidsproblemen waaronder de toename van bijziendheid. Het Oogfonds heeft twee jaar geleden een campagne gelanceerd in de vorm van het project ‘Buiten spelen moet, het doet je ogen goed!’ Professionals van verschillende achtergronden willen de maatschappij bewust maken over de voordelen van buiten spelen. Maar hoe? Bewustwording begint door allereerst in gesprek gaan, om te beginnen met scholen en ouders.

Tijdens de workshop wordt actuele kennis over de korte en lange termijn gevolgen van langdurig gamegebruik gepresenteerd door een oogarts en een arts maatschappij en gezondheid/ jeugdarts. Aan de hand van stellingen wordt vervolgens het gesprek aangegaan over herkenning en hoe dan verder.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// JOGG-regisseur // gezondheidsbevorderaar // ouder

 

Workshopleiders

 • Mw. Dr. Caroline Klaver, oogarts en epidemioloog, Erasmus MC (foto links)
 • Mw. Drs. Vasanthi Iyer, arts maatschappij en gezondheid, TNO (foto rechts)

Caroline Klaver is hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten, oogarts en epidemioloog bij het Erasmus MC. Via diverse media wil ze aandacht voor de toename van bijziendheid. Kijk voor meer informatie op myopiestudie.nl.

Vasanthi Iyer is arts maatschappij en gezondheid/jeugdarts, instituutsopleider bij TNO en tevens AJN ambassadeur VisusInzicht. Samen met kinderartsen en andere professionals is ze bezig een factsheet op te stellen over de ontwikkelingsgevolgen van langdurig gamegebruik. 

 

 

 

In deze workshop ga je aan de slag met een gezond schoolplein en doe je inspiratie op over hoe kinderen het schoolplein kunnen gebruiken om te spelen, te leren en de natuur te beleven. We ontdekken hoe het schoolplein de (gezondheids)visie van school kan ondersteunen, hoe je gebruikers en vooral kinderen kunt betrekken bij het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van het schoolplein. De interactieve werkvormen uit deze workshop neem je mee naar huis om zelf een start te maken met het omvormen van je plein tot een gezonde ruimte die aanvullend is op de faciliteiten binnen het schoolgebouw.

 

Voor wie is deze workshop interessant? 

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // combinatiefunctionaris // wethouder // gemeenteambtenaren

 

Workshopleiders

 • Wilma Nugteren, projectleider Jantje Beton (op foto rechts)
 • Vivian Boers, projectleider IVN Natuureducatie

Fit&Vaardig op school is een lesprogramma voor de basisschool dat bewegen integreert in reken- en taallessen. Want actieve kinderen leren beter! Tijdens de workshop zal aan de hand van recente literatuur ingegaan worden op de werkzame elementen van het programma en zal worden toegelicht hoe de effectiviteit van het programma wetenschappelijk is onderzocht. Tijdens de workshop staan vragen centraal als: Wat is het effect van de lessen op taakgerichtheid? Hoeveel leerwinst wordt er behaald ten opzichte van de controlegroep? Hoe ga je in de klas en op school aan de slag met het programma en de bijbehorende app? Ook ga je zelf een Fit&Vaardig les ervaren. Kortom: tijdens de workshop leer je meer over de achtergrond van Fit&Vaardig en hoe het programma kan worden ingezet op school.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // combinatiefunctionaris  // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit

 

Workshopleiders

 • Dr. Marijke Mullender-Wijnsma docent/onderzoeker GION/Rijksuniversiteit Groningen (op de foto links)
 • Manon Hilbrands MSc. Projectcoördinator Fit&Vaardig op school bij Stichting Onderwijs en Samenleven/Innovatie en tevens leerkracht basisonderwijs bij SOOOG (op de foto rechts)

Marijke Mullender-Wijnsma deed onderzoek naar de effecten van de Fit&Vaardig-lessen. In 2017 won zij de NRO-verbindingsprijs  voor onderzoekers (NRO-VOR-praktijkprijs). Zij ontving deze prijs voor de doeltreffende wijze waarop zij de onderwijspraktijk heeft betrokken bij haar onderzoek naar de effecten van Fit&Vaardig.

Manon Hilbrands was als leerkracht betrokken bij het onderzoek naar Fit&Vaardig op school. Inmiddels werkt zij als projectcoördinator aan de uitvoering en realisatie van het lesprogramma o.a. op de scholen die met het programma (gaan) werken. 

 

De trainers van deze workshop nemen u op een luchtige manier mee in de complexe wereld van het vroegtijdig stimuleren van gezondheid van kinderen op school. Niet teveel, niet te weinig, positief en opbouwend! Wat kan de school doen en waar zijn de ouders aan zet en waar vormen zij de tandem?

De informatie is gebaseerd op onderzoek in de JGZ (gerandomiseerd onderzoek bij 2500 kinderen: BeeBOFT), in de kinderopvang (Een Gezonde Start), en op de basisschool (meer dan 600 kinderen die meededen aan “Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving”) en onderzoek naar Simpel Fit! (meer dan 500 getrainde ouders). Een korte presentatie wordt gegeven, waarna actief oplossingen tussen scholen worden gedeeld. De workshop is cultuur sensitief: hoe kun je op school ouders met een niet-Westerse achtergrond meenemen in deze uitdagende materie!

Het laaghangend fruit neemt u mee naar huis, geïnspireerd en gemotiveerd! Want kleine veranderingen bij veel kinderen, hebben een grote impact. Het gaat om een Multi-Componenten benadering: opvoeding, slaap, voeding, frisdrank, bewegen, tussendoortjes en mediagebruik. Succesvolle verandering kan alleen als dit in meerdere settingen tegelijkertijd wordt aangepakt….Dus…komt allen!

 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ- arts // JGZ verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder // imam

 

Workshopleiders

 • Sunay Nuraydin, socioloog en specialist diversiteit en gezondheid bevorderaar voor mensen met niet-westerse achtergronden van de GGD Noord- en Oost Gelderland (op foto rechts)
 • Dr. Monique L’Hoir, pedagoog en psychotherapeut (niet uitvoerend), gezondheidsbevorderaar, GGD Noord- en Oost Gelderland en onderzoeker, Wageningen Universiteit (op foto links)

Sunay is trainers van Simpel Fit!, een cursus over gezond opvoeden in een niet-Westerse cultuur voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Zij weet mensen te boeien en te binden met interculturele informatie die direct te gebruiken is in de schoolsetting.

Monique is trainer van Een Gezonde Start (de training die onderdeel is van Gezonde Kinderopvang, van vluchtelingkind in de klas en draagt graag bij aan het behouden van gezond gewicht en het terugdringen van overgewicht bij jonge kinderen. Op een haalbare en praktische manier; dat wel!

 

Slaap is belangrijk voor de algemene gezondheid. Toch slaapt bijna de helft van alle adolescenten niet de aanbevolen hoeveelheid. Dit kan hele vervelende gevolgen hebben voor de adolescenten zelf, maar ook voor scholen. Niet alleen verhoogd bij deze adolescenten het risico op depressie, overgewicht en middelengebruik. Het zorgt ook voor meer absentie, lagere cijfers en een toename in gedragsproblemen.

 

Tijdens deze interactieve sessie krijg je niet alleen meer inzicht in de aard van slaapproblemen bij adolescenten, maar krijg je ook praktische handvatten hoe je daar in de schoolcontext mee om kunt gaan. We bespreken wat je als docent kunt doen en hoe structureel schoolbeleid ingezet kan worden om te zorgen voor uitgeslapen leerlingen in de klas.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // schoolleider // Gezonde School- coördinator // combinatiefunctionaris // JGZ-arts/verpleegkundige // gezondheidsbevorderaar

 

Workshopleider

Guinevere Simpson is een master student Onderwijswetenschappen en mede-oprichter van SleepWorks. Tijdens haar opleiding viel op hoeveel scholen worstelen met slaperige leerlingen in de klas. Samen met mede-student Econometrie aan de UvA, Eli de Smet, en Universiteit van Amsterdam onderzoeker Ed de Bruin onderzoeken ze hoe scholen effectief om kunnen gaan met de slaapbehoefte van hun leerlingen onder de noemer SleepWorks. Met SleepWorks ontwikkelen ze schoolinterventies, adviseren ze scholen en hebben ze het boek Slaapkunde geschreven.

Docent verzorging: “Ik zag de onderwerpen die ik moest behandelen en toen dacht ik: ‘oh nee, pfff…seksualiteit!’ Ja, het leek me dood eng. Als je een heel goed houvast hebt met een goede methode, dan gaat het eigenlijk heel… dan raak je dat heel vanzelfsprekend op een gegeven moment wel kwijt, en het jaar daarna denk je: ‘oh leuk!’”

Lesgeven over relaties en seksualiteit is belangrijk en leuk, maar niet altijd eenvoudig. Want wat doe je als een leerling een persoonlijke vraag stelt? Of wat als je een klas hebt met veel culturele verschillen? Misschien maken deze lastige situaties dat je het moeilijk vindt om met lessen over relaties en seksualiteit aan de slag te gaan.  En hoe integreer je actuele thema’s zoals #metoo in je les? In deze workshop gaan we oefenen met lastige situaties en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Aan de hand van filmpjes en ervaringsverhalen van docenten bespreken we knelpunten in het lesgeven en tips om deze te overwinnen. Naast het kunnen omgaan met lastige situaties, is het gebruikte lesmateriaal belangrijk. In de workshop laten we zien welke lesmaterialen kunnen worden gebruikt in de klas.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker //  JGZ-verpleegkundige  gezondheidsbevorderaar

 

Workshopleiders

 • Suzanne Meijer, Programmaleider jongeren, Soa Aids Nederland (op foto midden)
 • Manouk Vermeulen, Consultant Interventies Nationaal, Rutgers (op de foto rechts)
 • Lisette Schutte, Beleidsmedewerker jongeren, Soa Aids Nederland (op foto links)

Soa Aids Nederland en Rutgers werken samen in een gezamenlijk jongeren programma gericht op 12-25 jarigen. Deze organisaties zijn expert in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies gericht op het bevorderen van relationele en seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Stiekem is relaties en seksualiteit wel het leukste onderwerp van het jaar voor veel scholen en daar dragen we graag aan bij!

          

Vanaf 2020 wordt het wettelijk verplicht voor alle scholen om een rookvrij schoolterreinen te hebben. Wat wordt er nu al gedaan in de praktijk omtrent rookvrije schoolterreinen, wat werkt goed en wat werkt minder goed en hoe zorgen we ervoor dat straks alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben?

Deze vragen staan centraal tijdens de workshop. Andrea Rozema (gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp Rookvrije Schoolterreinen) vertelt wat haar bevindingen in het onderzoek zijn en de aanbevelingen voor de implementatie.  Liesbeth Naaborgh van het Trimbos Instituut informeert u over de stand van zaken, de wetgeving, informatie en hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor scholen en adviseurs van scholen. Ook neemt zij met u een aantal veel voorkomende vragen van scholen en mogelijke oplossingen door. Tijdens de workshop zal veel ruimte zijn voor interactie en zullen we met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

Leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // werkzaam bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // gezondheidsbevorderaar // wethouder

 

Workshopleiders

 • Dr. Andrea Rozema, Senior onderzoeker Publieke Gezondheid / coördinator Preventie, Geestelijke Gezondheid & Technologische en Sociale Innovaties, Tilburg University, Tranzo
 • Drs. Liesbeth Naaborgh, wetenschappelijk medewerker, projectleider Rookvrij Schoolterrein, Trimbos-instituut

Denkt u wel eens: deden de ouders van deze kinderen maar wat meer in de opvoeding, dan waren ze minder lastig in de klas? Zitten er veel kinderen op school bij wie de thuiscultuur ver afstaat van de normen en waarden die u op school hanteert?

 

In deze workshop bieden we perspectief op hoe u met Welbevinden op School: een schoolbrede aanpak, naar een betere situatie kan: meer samen met ouders en een pedagogisch klimaat waarin kinderen goed gedijen. We vertonen een korte film over de Parkschool in Delft waar ze veel te maken hadden met lastig gedrag op school. Ze gooiden het roer om: door veel oog te hebben voor het verhaal van de kinderen en de oorzaken achter het gedrag aan te pakken. De school zorgt voor een zachte overgang van thuis naar school. Hoe ze deze omslag succesvol maakten bespreken we in de workshop.  We gaan dieper hierover in gesprek aan de hand van de pedagogische driehoek tussen kind, thuis en school. En we geven handvatten mee hoe je ouders die je weinig op school ziet, beter bereikt.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

Primaire doelgroep is het primair onderwijs en adviseurs aan het primair onderwijs.
Deelnemers uit het voortgezet onderwijs zijn ook welkom.

 

Workshopleiders

 • Marjolein Keij, senior projectleider bij Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
 • Karin Pronk, leerkracht Parkschool en trainer mindfulness
 • Joke van Wieringen, Pharos

In samenwerking met Jolien van Lier, GGD Haaglanden en Jeroen Lammers, Trimbosinstituut.

Een goed gehoor is essentieel om te kunnen communiceren en voor de veiligheid. Hoorstichting/VeiligheidNL wil kennis over de risico’s van harde muziek vergroten en veilig luistergedrag stimuleren. Wat is gehoorschade? Hoe kan ik het voorkomen?  Wat kan de school doen en wat is een oorveilig schoolfeest? In deze interactieve workshop krijgt je inzicht, tips, en adviezen hoe de school kan bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade.

 

Voor wie is deze workshop interessant?

Leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // JGZ-verpleegkundige // gezondheidsbevorderaar

 

Workshopleiders

 • Michiko Lodder, trainer en consultant gehoorschade en kinderveiligheid, Hoorstichting/VeiligheidNL
 • Dr. Brigitte de Hoog, onderzoeker gehoorschade, Hoorstichting/VeiligheidNL 

Sport en Bewegen is leuk, het draagt bij aan gezondheid en aan sociale vaardigheden.
 

Kenniscentrum Sport neemt je in een interactieve workshop mee over nieuwe inzichten en ontwikkelingen in Sport en Bewegen.

Hoe kunnen lokale partners nog beter samenwerken en elkaar versterken?

Aan de hand van een wijktekening bespreken we welke partners iets kunnen betekenen op het gebied van sport en bewegen.

Daarnaast hebben we het in de workshop over:   

 • De nieuwe beweegrichtlijnen
 • Bewegend leren
   

Voor wie is de workshop met name interessant?

Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige

 

Workshopleiders

 • Dorien Dijk, adviseur, kenniscentrum Sport
 • Peter Barendse, adviseur, kenniscentrum Sport
   

Over de workshopleiders 

Dorien Dijk werkt sinds 2001 bij Kenniscentrum Sport (en NISB) . Ze houdt zich bezig met jeugdgerelateerde onderwerpen zoals: jeugd-armoede-sport, sport en onderwijs (Gezonde school), binden en behouden jongeren bij sport, de maatschappelijke waarde van vechtsport. Zowel nationaal als Europees.
 

Peter Barendse werkt sinds 2009 bij Kenniscentrum Sport (vh NISB). Altijd nieuwsgierig naar nieuwe en vernieuwende manieren om mensen te laten sporten en bewegen. Binnen Kenniscentrum werk ik aan Jeugd/ Innovatie/ Internationle samenwerking.
 

Let op: deze workshop is volgeboekt. We verwelkomen je graag bij een andere workshop.

 

Vind je het ook lastig om alles te combineren? Werk en privé? Je normale werk en al die extra dingen die er tegenwoordig bijkomen? Tijdens deze workshop leer je versneld hoe je grip kunt krijgen op je eigen energie. Centrale vraag is: waar krijg jij energie van en waar lekt de energie bij je weg? Je krijgt in zicht in energiezones en energiebronnen door middel van inspirerende en actieve werkvormen. Ook krijg je tips aangereikt om jezelf en je team te activeren. Want energie is de beste voorspeller van succes!
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder // anders namelijk…..

 

Workshopleider

De workshopleider is Gea Breebaart. Deze energieke zestiger was tot begin van dit jaar werkzaam bij GGD Hollands Noorden, onder meer als Gezonde School adviseur en trainer van onder andere de Gezonde School aanpak. Geïnspireerd door het boek ‘Waar haal jij de energie vandaan?’ geschreven door Hans van der Loo en Patrick Davidson heeft ze een opleiding gevolgd waardoor ze gecertificeerd trainer is bij Energyfinder. Gea verzorgt trainingen, (activerings)workshops en lezingen vanuit Energyfinder als ook vanuit haar eigen bedrijf ‘Aktivio, gezond en energiek in actie’.

Tijdens deze workshop leer je structuur van het mbo en de passende leerinhouden. Bij wie moet je zijn als je bij een mbo school binnen wil komen en wat zijn de ‘haakjes’ waar je het gesprek aan kan koppelen? Binnen de burgerschapsagenda mbo wordt er op verschillende manier gewerkt aan het verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Van de vier leerinhoudengebieden (dimensies) is Vitaal burgerschap de meest aansprekende. Op welke manier kan de pijler educatie daar goed bij aansluiten?

 

Een kansrijke ontwikkeling voor het verdiepen of verbreden van het onderwijs is de MBO-Card. Vergelijkbaar met de CJP-pas in het voortgezet onderwijs, maar dan is er naast het maatschappelijke en culturele aanbod óók een sportief aanbod. Komend jaar start de eerste pilot.
 

Kom meedoen en leer het mbo kennen!
 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder
 

Workshopleider(s)

 • Jan Faber, projectleider bij de MBO Raad
 • Isabelle Dobbe, projectmedewerker bij de MBO Raad
 • Gerda op 't Veld, projectleider bij NOC*NSF

Jan en Isabelle zijn de twee medewerkers bij de MBO Raad die het ‘team burgerschap’ vormen. Vanuit hun verschillende achtergronden zijn ze erg goed ingevoerd in het mbo in het algemeen en burgerschapsvorming specifiek. De link met de Gezonde School is goed te leggen via de leerinhouden van vitaal burgerschap, TestJeLeefstijl.nl en het platform bewegen en sport waar Jan tot voor kort de kartrekker van was. Gerda is beleidsmedewerker en projectleider bij NOC*NSF en betrokken bij het ontwikkelen van het sportieve aanbod dat via de MBO Card ontsloten gaat worden.

Isabelle Dobbe 

Werkt u als school ook van het ene incident naar het andere? De ene dag wordt er gepest op het schoolplein, de andere dag is sexting aan de orde. Hoe zorg je als school ervoor dat de pedagogische basis op orde is zodat incidenten als deze beter opgevangen kunnen worden?
 

In deze workshop krijgt u handvatten en tips hoe u door middel van een schoolbrede aanpak kunt werken aan een pedagogische basis. U hoort zowel vanuit de theorie als de praktijk hoe zo’n hele school aanpak eruit ziet, en hoe u dit als team binnen school voor elkaar krijgt. Scholen vertellen hun ervaringen en wat dit doet voor het welbevinden van leerlingen, lerareren én ouders. U krijgt voldoende gelegenheid vragen te stellen, in discussie te gaan en uw eigen ervaringen te delen.

 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // eigenaar van een Gezonde School-activiteit // gezondheidsbevorderaar // wethouder ambtenaar Volksgezondheid en Jeugd // zorgprofessionals welzijn en jeugdzorg.

 

Workshopleiders

 • Jeroen Lammers, senior projectleider Gezonde School, Trimbos-instituut
 • Rinka van Zundert, ontwikkelaar en oprichtster van de hele-school aanpak Leer- & Veerkracht
 • Marjolein Keij, senior project leider, Pharos
 • Marja Rijnbeek, directeur basisschool Het Spectrum Delfgauw
 • Gezonde School coördinator Voortgezet Onderwijs school, nog niet bevestigd
 • Joline van Lier, Gezonde Schooladviseur, GGD Haaglanden

 

Jeroen Lammers en Marjolein Keij werken samen binnen Welbevinden op School. Dit programma  is onderdeel van Gezonde School en ondersteunt scholen en gezonde schooladviseurs hoe je aandacht kunt besteden aan het psychisch welbevinden van leerlingen. Neem alvast een kijkje op www.welbevindenopschool.nl/inspiratie en laat je inspireren!

Ouders hebben een cruciale rol bij de bevordering van een gezonde leefstijl van kinderen en pubers. Een goede samenwerking tussen scholen en ouders en een eenduidige boodschap met betrekking tot thema’s als ‘nix 18’, niet roken, voor- en nadelen van sociale media en de werking van het puberbrein etc kan het effect versterken.
 

Ouderavonden worden al lang niet meer zo goed bezocht als 15 jaar geleden. Interactief theater is een leuke, laagdrempelige manier om toch je ouders te bereiken. Momenteel speelt Helder Theater veel ouder/ kind avonden in het onderwijs. Uiteraard zullen tijdens de workshop een aantal voorbeeld scenes worden gespeeld.
 

Tijdens deze workshop geven twee ervaren acteurs door middel van interactief theater, waarbij het publiek kan meespelen in de scenes, informatie over het invullen van een ouderavond op het PO en VO.
 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraren PO en VO / (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // gezondheidsbevorderaar // wethouder // anders namelijk…..
 

Workshopleiders

 • Hester Dadema, directeur van Helder Theater (2005), ondernemer, acteur en presentator
 • Jeroen Scholten, acteur bij Helder Theater sinds 2009 (opgeleid als basisschooldocent)

Hester Dadema is de oprichter en directeur van Helder Theater. Wat klein begon met een voorstelling voor jongeren over bewustwording rondom het thema mantelzorg is uitgegroeid tot een bedrijf waar 20 acteurs actief zijn en waar jaarlijks meer dan 800 opdrachten/ voorstellingen worden gespeeld. Helder Theater maakt voornamelijk voorstellingen en scenes om mensen aan het denken te zetten. Door het spelen van herkenbare situaties neem je je publiek makkelijk mee in het verhaal en is praten erover ook niet meer zo moeilijk! Omdat het interactief is zijn alle opdrachten boeiend. We hopen mensen/ jongeren aan het denken te zetten en te inspireren.
 

Jeroen Scholten is een zeer bevlogen en goede acteur die jongeren en volwassenen aanspreekt. Zijn vrolijke manier van spelen en talent om te improviseren zorgt voor mooie en echte scenes en een ontspannen publiek dat graag mee gaat denken! Jeroen is van oorsprong opgeleid als docent in het basisonderwijs.

   

Interactieve en hilarische presentatie over hoe het puberbrein werkt, en wat dat betekent voor ons. De presentator staat ferm aan de kant van de pubers, maar durft ze ook keihard uit te lachen en geeft uit onderzoek en uit ervaring praktische tips voor alledaagse situaties in 1 op 1 gesprekken en in de klas.
 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder
 

Workshopleider

Dr. Aletta Smits, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht en trainer De Loef

 

Aletta Smits is onderzoeker van nature en docent van harte. Geeft les vanuit een passie, en onderzoekt pubergedrag eerst om te overleven in de klas, en later omdat niets leuker is dan dat. Ze onderzoekt nu onder andere de effectiviteit van de GGD-monitor van tweedeklassers en hoe leerlingen deze invullen.|

 

In deze workshop gaan we laten zien hoe je vanuit alle gegevens in het schoolgezondheidsprofiel (school- en gezondheidsgegevens en een overzicht van wat de school al doet), in een interactieve bijeenkomst met ouders en teamleden kunt komen tot een themakeuze waar ook leerling inbreng aan te pas komt. Hierna zullen we met elkaar na praten over de wat je hebt gezien: wat is sterk aan de gekozen opzet? Waar is ruimte om het ook anders te doen, waarbij je belangrijke waarden als draagvlak niet loslaat?
 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // schoolleider // Gezonde School-coördinator // Gezonde School- adviseur // JGZ-verpleegkundige

Het is interessant voor iedereen die kennis wil nemen hoe te werken aan Gezonde School. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de bovengenoemde doelgroepen in hun eigen werk een prioriteitenworkshop zouden kunnen gaan organiseren.
 

Workshopleiders

 • Drs. Mirande Dawson, Gezonde School-adviseur GGD Gelderland-Zuid en projectmedewerker ‘Doorontwikkeling Aanpak’ landelijk programma Gezonde School.
 • Muriel Weltens, Functionaris Gezondheidsbevordering / Gezonde School adviseur, Gemeenten Westland en Midden Delfland


Mirande Dawson is als Gezonde School-adviseur steeds op zoek naar de energie bij een school om coherente keuzes te maken die bij teamleden, ouders en de leerlingen passen. De twinkel in de ogen en de trots die dat oplevert bij de mensen op school, is waar Mirande het voor doet. Met haar wetenschappelijke achtergrond vindt Mirande het belangrijk om planmatig aan Gezonde School te werken. Doordat ze zelf als leerkracht in het basisonderwijs heeft gewerkt, weet ze goed aan te sluiten bij de realiteit van alledag op school.

Mirande workshop 24

Wat is het Leerplankader Gezonde Leefstijl? Wat heb ik er aan in mijn werk met scholen of op mijn eigen school? Hoe kan ik het gebruiken om scholen of mijn eigen school te adviseren over een leerplan?

 

Het Leerplankader Gezonde Leefstijl geeft weer wat leerlingen kunnen leren en doen met betrekking tot gezonde leefstijlthema’s, om gezond te leven en bewuste keuzes te maken. Het biedt bouwstenen, waarmee de school een eigen leerplan-op-maat kan maken. Er zijn ook bestaande lesprogramma’s, gebaseerd op dit leerplankader, zoals Smaaklessen voor het onderwerp voeding.

 

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) neemt je tijdens deze workshop mee in het Leerplankader: wat houdt het in, hoe kan het worden gebruikt? Vervolgens ga je zelf aan de slag met het beoordelen van lesmateriaal aan de hand van een thema uit het leerplankader Gezonde Leefstijl, onder leiding van twee thema-instituten (Rutgers en het Voedingscentrum). Zo komen de volgende vragen aan bod: wanneer is een lespakket goed? Moet je alles behandelen van het leerplankader? Hoe kun je thema's combineren en hoe zou je dat in kunnen vullen?

 

Voor wie is de workshop interessant?

Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // eigenaar van een Gezonde School interventie // makelaar Jong Leren Eten

 

Workshopleider

Annette Stafleu, Senior Nutritionist at Netherlands Nutrition Centre/ Voedingscentrum.

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Jaarlijks krijgen ongeveer 55.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. De zon is een belangrijke veroorzaker: ernstige verbranding op jonge leeftijd verdubbelt de kans op melanoom, de ergste vorm van huidkanker.
 

KWF Kankerbestrijding heeft samen met scholen een verrassend lespakket ontwikkeld waarin kinderen spelenderwijs meer over de zon en zonbescherming leren. Het bevat niet alleen een online en modulair pakket voor scholen, maar ook hulpmiddelen voor het maken van beleid en materialen voor het betrekken van ouders.
 

In de workshop worden belangrijk onderdelen uit het lespakket aangestipt. Als verrijking op het lespakket zijn gastlessen ontwikkeld die dermatologen op school kunnen geven. We zullen jou een sneak preview geven van deze gastles. Tevens kan je een UV-foto laten nemen om te zien hoe jouw huid eruit ziet.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // gezondheidsbevorderaar

 

Workshopleider(s)

Drs. Bart de Wolf, KWF Kankerbestrijding

Bart de Wolf is werkzaam bij KWF Kankerbestrijding in het team dat zich bezig houdt met het voorkomen van kanker. De leefstijlfactoren zonnen en roken zijn de speerpunten binnen dit team. Kinderen dienen op jonge leeftijd goed beschermd te worden tegen zonverbranding. Daarom coördineert Bart de lokale aanpak rondom zonbescherming op school.

In Nederland gaan we tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Om er voor te zorgen dat MBO-studenten tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd duurzaam inzetbaar blijven, moeten zij zelf regie pakken op blijvend fit, veilig en gezond werken. Daar helpt het verdiepende keuzedeel Blijvend Fit Veilig en Gezond Werken hen bij. Het keuzedeel leert studenten om arbeids- en gezondheidsrisico’s vooraf te signaleren en te beheersen. En om deze bespreekbaar te maken. Dat beïnvloedt de fitheid, veiligheid en gezondheid van iedereen op het werk op een positieve manier.
 

Tijdens de workshop verkennen we op (inter)actieve wijze hoe het onderwijs kan bijdragen aan het fit, veilig en gezond werken van de toekomstige beroepsbeoefenaars. Het keuzedeel is daarbij de leidraad.

Na de workshop weten de deelnemers hoe zij op hun school een verdiepingsslag kunnen maken op het gebied van fit, veilig en gezond werken. Zo leren zij hun studenten duurzaam inzetbaar te blijven tijdens hun werkzame leven.
 

Voor wie is deze workshop interessant?

leraar // (vak)docent // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // eigenaar van een Gezonde School-activiteit // programmaontwikkelaar van ROC
 

Workshopleiders

Monique van Blijswijk en Wendela Hooftman, projectteam keuzedeel Blijvend Fit Veilig en Gezond Werken. In samenwerking met een vertegenwoordiger van een ROC die werkt met het keuzedeel.
 

       

  

Special Heroes Nederland is sinds 2005 succesvol actief met het programma Sport Heroes om de achterstanden in sport- en beweegparticipatie bij jeugd met een beperking terug te dringen. Special Heroes werkt daarbij intensief samen met scholen voor speciaal onderwijs, aanbieders en gemeenten. Deze lokale coalities zijn belangrijke maatschappen en hebben geleid tot nieuw maat(jes)werk voor kinderen en jongeren met een beperking binnen de domeinen Sport & bewegen, Kunst & cultuur, Werk & participatie en Voeding & gezondheid. Het Heroes Vrijetijdsteam speelt hierin ook een belangrijke rol. Special Heroes 2.0 kent nu al en straks nóg meer Heroes door dit maat(jes)werk. Tijdens deze workshop gaan Oscar Elsinga, Marit Hullen en Franceline van de Geer vanuit praktijk- en beleidssituaties, (verleden, heden en toekomst) deze ontwikkelingen toelichten en gaan samen met u op zoek naar verdieping.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// JOGG-regisseur
 

Workshopleiders

 • Oscar Elsinga, regionaal projectleider Special Heroes in Groningen/Friesland
 • Marit Hullen, Masterstudent Healthy Ageïng
 • Franceline van de Geer, programma coordinator Special Heroes

Oscar: “Ik heb zelf 25 jaar zeer fanatiek aan (zaal)voetbal gedaan en daarnaast 15 jaar atletiek beoefent. Via de stimuleringsprogramma’s krijgen leerlingen reële kansen voor een actieve vrijetijdsbesteding. Ze kunnen verschillende sporten en culturele activiteiten beleven door de samenwerking tussen de scholen, sportverenigingen, cultuuraanbieders en ouders. Door de programma’s Art en Sport Heroes te borgen in het schoolbeleid is de kans op blijvend succes ontzettend groot.”

Marit: “Vanuit mijn achtergrond en interesse voor actieve en gezonde leefstijl zie ik de noodzaak voor leefstijlverbetering bij kinderen. Ik vind dat er voor kinderen in het speciaal onderwijs meer aanbod ontwikkeld mag worden gericht op voeding en gezondheid en hier wil ik mij voor inzetten.”

Franceline: “Als fanatiek sporter ken ik de waarde van sport en bewegen. Dit gun ik ook kinderen en jongeren met een beperking voor wie sporten en bewegen nog geen vanzelfsprekendheid is.”

Oscar Elsinga   Marit Hullen   Franceline van de Geer

 

Missing Chapter Foundation verrijkt beslissingen en maatschappelijke debatten door ervoor te zorgen dat kinderen ook mogen meedenken én dat de volwassenen verantwoording aan hen afleggen over wat er met hun ideeën wordt gedaan. In deze workshop nemen we je mee in onze aanpak om kinderen en jongeren te betrekken bij besluitvorming om zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Hierbij zullen wij inzoomen op onze Raden van Kinderen rondom het thema gezondheid en ons actieprogramma GoDo dat is gericht op gezond(er) leven en lekker in je vel zitten. Na een korte introductie over onze werkwijze krijgen de deelnemers in subgroepjes een praktische opdracht rondom het thema Gezonde School. Op deze manier maken de deelnemers op een speelse manier kennis met onze aanpak en de mogelijkheden om deze zelf toe te passen binnen de school, gemeente of organisatie.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// JOGG-regisseur //wethouder

 

Workshopleider(s)

 • Anica Schilperoord, adviseur Educatie, Missing Chapter Foundation (op foto rechts)
 • Anne Sophie Stoop, Junior adviseur Gezondheidsaanpak en Kind-inclusie, Missing Chapter Foundation (op foto links)
   

Vanuit haar passie voor educatie is Anica oprecht nieuwsgierig naar de motivatie achter bepaald gedrag. Fonkelingen wakkeren motivatie aan. Haar eigen fonkelingen zijn overal: de geur van schone was aan de lijn, een goed gesprek en lopen over een markt met bloemen en warme stroopwafels.

 

Mensen en ideeën met elkaar verbinden en de handen uit de mouwen steken: dat is waar Anne Sophie gelukkig van wordt. In haar vrije tijd leest zij graag en is zij te vinden bij familie en vrienden, in de concertzaal of het museum. En vooral geniet zij elke dag van de kleine dingen die het leven zo mooi maken.

   anne sophie stoop

Twee sportdocenten van ROC Nijmegen (MBO) nemen u op een actieve wijze mee in het sportkeuzeprogramma van meer dan 50 verschillende sporten/clinics waaruit studenten uit alle studiejaren van ROC Nijmegen tijdens hun schoolcarriere uit kunnen kiezen en aan kunnen deelnemen.
 

Naast de traditionele sporten en innovatieve sporten, worden er ook leefstijl clinic’s aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn: gezond koken, revalidatie fitness en stoppen met roken. Wat is de succesvolle formule? Welke sporten/activiteiten zijn populair?
 

Daarnaast is er aandacht voor de leefstijlclinic GRIP op je leefstijl. Een speciaal programma voor studenten met overgewicht (obesitas) /onder gewicht, die hun leefstijl willen veranderen.  De student wordt het gehele jaar onder deskundige begeleiding van een personal trainer, dietist, fysiotherapeut en de GGD (sociaal verpleegkundige) begeleid. Inmiddels is deze clinic zo succesvol, dat wij graag onze ervaringen met u willen delen.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten // eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder // anders namelijk…..
 

Workshopleider(s)

 • Dhr. Jarno van Kevelaar, docent Sport op Maat ROC Nijmegen
 • Mevr. Maria Smit, docent Sport op Maat / coördinator GRIP ROC Nijmegen

 

Jarno van Kevelaar, inmiddels 10 jaar werkzaam bij het team Sport op Maat van ROC Nijmegen. Sportcoördinator, het uitbreiden, innoveren, doorontwikkelen van het Sport op Maat programma op ROC Nijmegen. Stagebegeleider voor studenten van de ALO (HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen).
 

Maria Smit, 4 jaar werkzaam bij het team Sport op Maat van ROC Nijmegen. Taken zijn; het uitbreiden, innoveren, doorontwikkelen van het Sport op Maat programma op ROC Nijmegen. Coördinator van het leefstijl programma GRIP op je leeftsijl. Continu bezig om het programma professioneler neer te zetten met de verschillende disciplines die aan het project verbonden zijn.
 

Maria Smit   Jarno van Kevelaar

 

Het programma Jong Leren brengt kinderen en jongeren (0-18 jaar) in een onderwijssetting in aanraking met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.
 

Jong Leren Eten hecht veel waarde aan ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden en heeft daarvoor samen met Gezonde School een subsidieregeling ontworpen voor PO, VO en MBO.
 

Tijdens deze workshop maak je kennis met het programma Jong Leren Eten, het werk van Jong Leren Eten-makelaars en krijg je instructies over de nieuwe subsidieregeling.
Dus als je gangbare lessen over gezonde en duurzame voeding graag combineert met activiteiten buiten het klaslokaal of de school, zoals  kooklessen, werken in de schooltuin of moestuin, op excursie naar de boer of met de klas naar een voedselverwerkend bedrijf of het laboratorium van een zaadveredelaar, schrijf je dan in voor deze workshop.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder //

 

Workshopleiders

 • Ellen Leussink, programma adviseur Jong Leren Eten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Judith Piek, Jong Leren Eten makelaar Noord-Brabant, GGD Hart voor Brabant

Ellen Leussink: Als onderwijskundige zet ik me graag in om de wereld waarin we leven duurzamer te maken. Ik voer rijksbeleid uit in de vorm van programma’s over allerlei thema’s, zoals nu het programma Jong Leren Eten. Dat gaat over ‘voeding’ en ligt op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME). Ik geloof daarbij in de ‘whole-school-approach’: niet alleen kijken naar het curriculum/lesinhoud, naar de didactiek, het leiderschap en het schoolgebouw, maar juist ook door de omgeving waarin de school staat te benutten.  Want leren doe je overal!

Judith Piek: Ik hou ervan om vanuit GGD Hart voor Brabant samenwerking te organiseren, mensen te enthousiasmeren en te ondersteunen bij hun ambities op het terrein van gezond en duurzaam voedsel. Want samen kom je verder dan in je eentje!

 

Wist jij dat jaarlijks 1 op de 5 jongeren te maken krijgt met depressieklachten en dat 1 op de 22 een depressie doormaakt? Gelukkig weten we steeds beter hoe we depressie kunnen voorkomen en behandelen. Toch vindt niet elke jongere zelf de weg naar informatie en hulp. Hoe zorgen we dat dit wel gebeurd? In deze workshop staat de ‘reis’ van jongere die te maken krijgt met depressie centraal. Met de school als startpunt reis je in deze workshop mee met de jongere en speel je het spel #samentegendepressie. Zo krijg je inzicht in wat er al beschikbaar is én wat nog beter kan in de samenwerking om depressie bij jongeren te voorkomen. De ‘reis’ van de jongere komt voort uit een project dat onderdeel uitmaakt van het Meerjarenplan Depressiepreventie waaraan ook de bewustwordingscampagne ‘Hey! Het-is-oke!’ is gekoppeld.
 

Voor wie is de workshop interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// gezondheidsbevorderaar // wethouder
 

Workshopleiders

 • Inge Oreel, projectleider schoolverzuim, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
 • Sabine Neppelenbroek, projectleider depressiepreventie, GGD GHOR Nederland
 • Linda Bolier, Wetenschappelijk medewerker, Trimbos Instituut

 

Inge studeerde pedagogische wetenschappen en heeft vanuit verschillende werkgevers als projectleider gewerkt. Verbinding maken tussen mensen, organisaties en belangen is haar drijfveer.

 

Linda studeerde ontwikkelingspsychologie en is gepromoveerd in positieve psychologie. In haar werk richt ze zich op de ontwikkeling, implementatie en onderzoek van preventieve (online) interventies.

 

Sabine studeerde voeding en epidemiologie en werkt al jaren met veel plezier op landelijk niveau voor de publieke gezondheidszorg. Het samen beter willen doen voor een gezonde jeugd is waar haar hart naar uitgaat. Haar werk voor de Gezonde School en het project depressiepreventie sluit daar goed op aan.

 

       Linda Bolier

Op het mbo gebeurt veel op het gebied van sport en leefstijl. In deze workshop houdt het platform Bewegen en Sport een mini-markt met diverse kraampjes waar je informatie kunt verkrijgen over: ‘Topsport binnen het mbo’ ( Hoe kunnen we onze topsportstudenten begeleiden zodat ook zij een diploma kunnen behalen). Maar ook ‘Schoolsport’ komt aan bod.

Jaarlijks doen heel veel studenten mee aan de NK-sporttoernooien. Misschien ook iets voor jouw studenten?

‘Testjeleefstijl’: grote kans dat jouw studenten hier al aan meedoen. Maar wist je al dat er sinds kort nog meer mogelijkheden zijn om data effectief in te zetten zodat er sneller gereageerd kan worden met acties gericht op de gezonde leefstijl?. Ten slotte kun je ook meer informatie krijgen over ons ‘platform Bewegen en Sport’. Uiteraard kun je ook al je vragen rondom de thema’s van de Gezonde School binnen het mbo aan ons stellen.
 

Voor wie is de workshop met name interessant?

leraar // (vak)docent // schoolleider // Gezonde School- coördinator // Gezonde School-adviseur // beleidsmaker // combinatiefunctionaris // JGZ-verpleegkundige // professional bij één van de landelijke kennis- of thema-instituten// eigenaar van een Gezonde School-activiteit // JOGG-regisseur // makelaar Jong Leren Eten // gezondheidsbevorderaar // wethouder // anders namelijk…..
 

Workshopleider(s)

 • Testjeleefstijl – Jan Wiegers Deltion college
 • Schoolsport – Jan Majoor Landstede college
 • Topsport – Thomas Kramer Summa college
 • Platform Bewegen en Sport – Bert Cleij ROC Nijmegen en Gerald Oude Alink. ROC van Twente

   

   

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer