Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan een gezonde leefstijl. Scholen kunnen het vignet behalen door volgens de Gezonde School-aanpak te werken aan een gezondheidsthema.

Meer informatie vind je op de pagina Themacertificaat en vignet Gezonde School

Themacertificaat en vignet Gezonde School