U bent hier

Ouders en Gezonde School basisonderwijs

Wat is een Gezonde School?

U merkt misschien dat uw school al veel doet op het gebied van gezondheid. Denk aan hoofdluiscontroles, een gezond traktatiebeleid of het organiseren van een sportdag. De Gezonde School-aanpak gaat een stapje verder. De aanpak stimuleert om activiteiten die goed werken structureel terug te laten komen en op te nemen in het school (gezondheids)beleid.

Waarom een Gezonde School voor u als ouder?

Als een school werkt met de Gezonde School-aanpak, heeft dat zowel voor de school als voor u voordelen. Bijvoorbeeld:

  • U kunt thuis aansluiten bij de onderwerpen die de school behandelt, bijvoorbeeld over gezond eten, niet roken en meer bewegen. Zo leert uw kind thuis én op school wat gezond is en wordt het makkelijker om over deze onderwerpen te praten.
  • U kunt zich gesteund voelen door de gedragsregels op school, waardoor het makkelijker wordt die thuis ook toe te passen.
  • Op een Gezonde School zijn leerkrachten zich extra bewust van hun voorbeeldrol en laten zij in het bijzijn van de kinderen zoveel mogelijk gezond gedrag zien.
  • Een Gezonde School heeft extra aandacht voor het verminderen van gezondheidsrisico’s. Zij kan hulp van herkenbare en betrouwbare partners inroepen om oplossingen voor die risico’s te vinden.
Tip: lees meer over wat u thuis zelf kunt doen aan gezond opvoeden en opgroeien.
 

Hoe weet u of uw school een Gezonde School is?

Als een school werkt met de Gezonde School-aanpak, kan die school het vignet Gezonde School aanvragen. Het vignet is een keurmerk. Als ouder weet u dan dat deze school de gezondheid op school extra belangrijk vindt en er structureel aandacht aan besteed.

Logo vignet Gezonde School met wit kader 255px

Zet Gezonde School op de agenda

U kunt ook helpen Gezonde School op de agenda te zetten bij de school die uw kinderen bezoeken. Bijvoorbeeld via de MR. De GGD kan de school helpen hoe zij dit kunnen doen. Bij advies en ondersteuning vindt u de contactgegevens per GGD. Verder kunt u de school natuurlijk ook in praktische zin helpen, bijvoorbeeld door het controleren op luizen of bij de organisatie van een sportdag.

Tip: Gebruik de argumentenkaart  (Pdf, 865 Kb) en de folder  (Pdf, 2 Mb) om uw school te wijzen op de voordelen van Gezonde School.
 

Komt u niet verder op school?

Vindt u dat er op school geen goede hygiëne is? Is het binnenklimaat slecht? Wordt uw kind gepest en wordt hier niets aan gedaan?

Voor al uw opmerkingen kunt u als eerste terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de directie. U kunt ook terecht bij het bestuur of de klachtencommissie van de school. Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben. Lees meer over hoe u een klacht indient op de website van de Rijksoverheid.

Een klacht indienen is misschien niet altijd de beste oplossing. In een gesprek met medewerkers van Ouders en Onderwijs kunnen ouders vragen stellen en bespreken welke andere oplossingen en mogelijkheden er zijn. Neem daarvoor gratis contact op met de informatiedienst van Ouders en Onderwijs via 0800 - 5010 op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 of mail uw vraag naar vraag@oudersenonderwijs.nl. Meer over Ouders en Onderwijs en over deze informatiedienst.

Ook kunt u met vragen of opmerkingen terecht bij de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD (Klik op het landkaartje op uw regio).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer