U bent hier

Nieuwsbrief Gezonde School voortgezet onderwijs - 17 november 2016

Jaargang 5, nr 4, donderdag 17 november

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.


Voeding

Nieuw: EU-Schoolfruitlessen voor voorgezet onderwijs

Leerlingen van klas 1 en 2 gaan de Fruit & Veggie Challenge aan. Tijdens deze Challenge beantwoorden ze quizvragen over de gezondheidsvoordelen, herkomst en smaak van fruit en groente en discussiëren ze over een stelling. Scoren ze genoeg punten? Dan winnen ze de Challenge en volgt de ontknoping in een filmpje. Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor alle scholen en bestaat uit zes challenges en verdiepende opdrachten. Bekijk de trailer! 


Bewegen en sport

Wat kun je doen om je als sportieve school te ontwikkelen? Jongeren in gymzaal

In principe zet u als school sport en bewegen binnen het onderwijs effectief in als de wettelijke kerndoelen worden behaald en als leerlingen voldoende uren bewegingsonderwijs krijgen van een bevoegde (vak)leerkracht. Maar er is meer mogelijk! U kunt zich  als sportieve school verder ontwikkelen. Interesse? Laat u inspireren op Allesoversport door voorbeelden van scholen die sport en bewegen effectief inzetten. 

Mattietrainingen boksen dragen bij aan de ontwikkeling van jongeren

De zogeheten mattietraining is bedoeld voor jongeren met gedragsproblemen, waarbij boksen wordt ingezet als pedagogisch en didactisch instrument. De aanpak bestaat uit twee soorten trainingen: één gericht op zelfvertrouwen en de ander op zelfbeheersing. Lees meer over de mattietraining in het interview op Allesoversport met Ton Dunk; trainer en eigenaar van Boksvereniging Van 't Hof, en Robert van der Hart; projectcoördinator Rotterdam Sportsupport. 


Roken, alcohol- en drugspreventie

Staatssecretaris Martin van Rijn start de Smokefree ChallengeJongeren op schoolplein

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is in november met de Smokefree Challenge gestart. Deze Challenge is onderdeel van het plan om roken onder jongeren in het vmbo en mbo te ontmoedigen. Leerlingen maken een klassikale niet-roken-afspraak, waarmee de sociale druk om niet te beginnen met roken wordt vergroot. Wie het volhoudt, maakt kans op een uitje met de hele klas. Doel van de Challenge is het voorkomen dat jongeren in de eerste klassen van het vmbo beginnen met roken. Van Rijn zet extra in op de doelgroep vmbo/mbo, omdat zij significant meer roken dan hun leeftijdgenoten. De kans dat een (v)mbo-leerling rookt, is bijvoorbeeld bijna tien keer zo groot als de kans dat een vwo-leerling rookt.


Relaties en seksualiteit

Landelijk onderzoek naar liefde, relaties en seksualiteit van startLogo Seks onder je 25e

Het grootschalige landelijk onderzoek ‘Seks onder je 25e’ is van start gegaan. Hierdoor kan nog beter in kaart worden gebracht wat jongeren denken en doen op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit. Meer dan 100.000 jongeren van 12-25 jaar worden uitgenodigd om deel te nemen. Jongeren van 12-16 jaar vullen digitaal een vragenlijst in op school. Jongeren van 16-25 jaar ontvangen thuis een uitnodigingsbrief. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Soa Aids Nederland en Rutgers in samenwerking met GGD’en, het ministerie van VWS, RIVM en CBS. Op basis van de uitkomsten wordt samen met vele partijen in Nederland de vertaalslag gemaakt naar een breed gedragen actieplan met concrete aanbevelingen voor beleid, onderzoek en praktijk op het gebied van seksuele gezondheidsbevordering. Lees meer 

Masterclass ‘Lesgeven over seksuele weerbaarheid en seksuele grenzen’

Jongeren flirten en experimenteren met relaties en seksualiteit. Dat hoort bij hun seksuele ontwikkeling. Maar soms ziet u als docent dingen gebeuren waar u zich zorgen over maakt: seksuele intimidatie, sexting, ongelijke relaties of seksuele dwang. In deze masterclass leert u hoe u doelgericht met deze thema’s aan de slag kunt gaan en welkLogo BBe interventies daarvoor geschikt zijn. Lees meer 

Benzies & Batchies: nieuwe module over seksuele identiteit

Iedere week staan door heel het land Kikid-jongeren in de klas om met leerlingen te praten over seksualiteit. Benzies & Batchies, het enige theaterprogramma voor en door jongeren, wordt inhoudelijk altijd op maat uitgevoerd op scholen. Zo kunnen scholen vanaf nu kiezen voor de nieuwe module over homoseksualiteit. Het programma kan het hele schooljaar (ma t/m vrij) worden ingezet. Lees meer informatie op: Benzies & Batchies - Ik hou van mij! Of neem direct contact op met projectmanager Sanne Louw (06 51 64 95 28, sanne@kikid.nl).

 


Mediawijsheid

Start het gesprek over onderwijs en mediaopvoedingConversatiestarter

Leren zonder afgeleid te worden door social media. Kan dat? Deze en andere vragen staan centraal in de conversatiestarters: prikkelende stellingen, weetjes en vragen over mediaopvoeding die iedereen via Facebook kan delen. U stimuleert ouders om tips en ervaringen uit te wisselen, maar ook om adviezen op te zoeken. De conversatiestarters delen via uw school? Lees meer 

Scholen kunnen voor dit thema geen themacertificaat behalen. Toch is het belangrijk om te werken aan Mediawijsheid.

 


Gezonde Schoolpleinen

Ruim 70 Gezonde Schoolpleinen!Gezondschoolplein

In de afgelopen periode zijn ruim 70 Gezonde Schoolpleinen in Nederland aangelegd met steun uit het gelijknamige project. Scholen kregen ondersteuning bij de realisatie, beheer en onderhoud, het lesplan en het vignet Gezonde School. Bovendien hebben veel scholen aanvullende financiering gevonden, bijvoorbeeld door sponsoring of subsidies. Gezonde Schoolpleinen hebben meerwaarde voor medewerkers, ouders, de buurt en gemeente en natuurlijk voor de leerlingen van zowel po-, vo- en mbo-scholen. In deze infographic staan alle argumenten voor een Gezond Schoolplein op een rij.

 


Vignet Gezonde School

Aantal Gezonde Scholen

Veel scholen werken structureel en planmatig aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen op hun basisschool. Zij werken volgens de Gezonde School-aanpak aan de vier pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. Een aantal scholen hebben deze aanpak binnen hun thema zo goed op orde dat ze hiervoor een vignet Gezonde School hebben behaald en zich Gezonde School mogen noemen. Op dit moment zijn er in totaal 924 Gezonde Scholen (peildatum 1 november 2016). Alle Gezonde Scholen hebben bij elkaar 1186 themacertificaten behaald.

Onderwijssector Themacertificaten Scholen
Primair onderwijs 895 695
Voortgezet onderwijs 193 154
Middelbaar beroepsonderwijs 98 75
Totaal 1186 924

Werkt uw school ook aan de gezondheid van leerlingen en wilt u hier nog meer effect op behalen? Kijk op gezondeschool.nl.

850ste vignet Gezonde School behaald!Vignet Gezonde School

Met trots laten wij u weten dat Kindcentrum Mozaïek in Helmond het 850ste vignet Gezonde School heeft ontvangen. Sinds de start van het programma Gezonde School hebben meer dan 850 scholen een vignet Gezonde School behaald. Daarmee haalt het programma Gezonde School nog dit jaar haar doelstelling die werd meegegeven door het ministerie van VWS en OCW. Inmiddels staat de teller al op 924 Gezonde Scholen! Dit geeft ons goede hoop dat we ook het 1.000ste vignet binnenkort mogen uitreiken.

De aanvraagprocedure in beeld

Bent u al begonnen met de aanvraag van het vignet Gezonde School? Of heeft u nog vragen? Dan kan onze instructiefilm u verder op weg helpen. Hierin worden de stappen van Gezonde School helder in beeld gebracht. Bekijk ook de website waar u alles kunt vinden over het programma Gezonde School.


Algemeen nieuws

Aankondiging gebruikersonderzoek Gezondeschool.nl

Gezondeschool.nl wordt door veel onderwijsprofessionals geraadpleegd. Voldoet de website aan uw wensen? Welke punten kunnen worden verbeterd? Binnenkort voeren we een gebruikersonderzoek uit. Graag benaderen we u binnen 2 weken met een vragenlijst. Wij stellen uw hulp zeer op prijs!

Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2017Nationale Onderwijstentoonstelling

Wilt u meer informatie over de Gezonde School? Kom dan naar de stand van Gezonde School op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Schrijf u ook in voor de inspiratievolle workshop ‘Werken aan een Gezonde School’! Tijdens deze workshop op woensdag 25 en zaterdag 28 januari van 13.30 – 14.15 uur vertelt SBO Koningin Julianaschool uit Culemborg over hun Gezonde School.

Naast de Gezonde School-stand, zijn er nog veel meer interessante stands aanwezig. Het team van Kenmerk Educatief is er ook en staat in hal 10 bij stand C032. U kunt ook alle lesmaterialen bekijken van bijvoorbeeld DOiT! en vele andere materialen op het gebied van gezondheidsonderwijs.

In de media: PrimaOnderwijs.nl

In PrimaOnderwijs.nl, het vakblad voor professionals in primair- en voortgezet onderwijs, komen dit jaar verschillende thema’s van Gezonde School aan bod. In deze editie staat de Gezonde School-aanpak centraal. Ontvangt u PrimaOnderwijs.nl nog niet? Bekijk de laatste uitgave van PrimaOnderwijs.nl online. Het artikel over de Gezonde School-aanpak leest u op pagina 57.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer