Vandaag is het #Wereldgezondheidsdag. Het thema? Depressie. Let’s Talk. De World Health Organization vraagt deze dag aandacht voor de vele ziektes en de daarbij behorende taboes. Dit jaar ligt de focus van de Wereldgezondheidsdag op depressie. Bij preventie van depressie kan de school een belangrijke rol spelen.

Hoewel depressie in Nederland de meest voorkomende reden is voor ziekteverzuim, is depressie nauwelijks onderwerp van gesprek. Mensen weten er weinig van, vinden het lastig om er op te reageren en weten niet hoe ze iemand met een depressie kunnen helpen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport startte daarom in september met een landelijke, meerjarige publiekscampagne om depressie bespreekbaar te maken en om kennis erover te vergroten. In het eerste jaar richt de campagne zich op jongeren van 13-18 jaar en jonge vrouwen in de leeftijd van 18-35 jaar. Uit onderzoek blijkt dat depressie bij deze twee groepen veel vaker voorkomt.

Bij preventie van depressie kan de school een belangrijke rol spelen. Welbevinden op school is één van de gezondheidsthema’s van Gezonde School en helpt scholen om structureel bij te dragen aan het algemene welbevinden van studenten en medewerkers. Denk aan het bevorderen van een prettig schoolklimaat en het stimuleren van sociale competenties. Ook het voorkomen en tijdig signaleren van en handelen bij psychosociale problematiek is van belang. Lees meer over het gezondheidsthema Welbevinden op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer weten over de campagne en over depressie? Ga naar de website omgaanmetdepressie.nl van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de de Mental Health Foundation (MHF).