De Week van de Motoriek komt er weer aan. Dit jaar vindt de week plaats van 7 tot en met 10 november en is het thema ‘jong geleerd is oud gedaan’. De Week van de Motoriek is bedoeld voor alle professionals die zich inspannen voor meer en veelzijdig bewegen en sporten. Er zijn gratis digitale sessies te volgen die interessant zijn voor professionals werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).

Aanmelden voor de Week van de Motoriek

Het thema van de Week van de Motoriek

De organisatoren van de Week van de Motoriek vinden het belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd met plezier voldoende en veelzijdig bewegen. Alleen dan ontwikkelen zij een gezonde motorische basis waar zij een leven lang profijt van hebben. Want goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn van belang in de kinderjaren én op latere leeftijd. Daarom luidt dit jaar het thema ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Het programma van de Week van de Motoriek

Tijdens de Week van de Motoriek zijn er vier dagen lang verschillende sessies te volgen.  Bijvoorbeeld over aansluiting bij de leefwereld van leerlingen op het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) en mbo, omgaan met motorische achterstand, de schooldagen in het primair onderwijs dynamischer maken en jong leren bewegen. Ook is er een kenniscafé waarin met elkaar gediscussieerd kan worden.

Bekijk het volledige programma van de Week van de Motoriek of meld je meteen aan.

Over de Week van de Motoriek

Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert de Week van de Motoriek samen met het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), het Mulier Instituut, KVLO, Wij Buurtsportcoaches, Lectorenplatform, NVFK en de VSG om mensen te helpen meer en veelzijdig te laten sporten en bewegen.