Decoratieve foto van een jongen die lacht naar een meisje

Het is de Week van de Lentekriebels. Van 21 tot en met 25 maart besteden deelnemende scholen in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs extra aandacht aan het thema Relaties en seksualiteit. Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent.

Werk je in het onderwijs en wil je weten wat voor lessen je tijdens deze projectweek kunt geven? Kijk dan op de site van de Week van de Lentekriebels.

De Week van de Lentekriebels als startpunt

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels, gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan onderwerpen als ‘weerbaarheid’, ‘lichaam en zelfbeeld’ en ‘seks in de media’. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel deze thema’s te belichten en om het een plek te geven in jouw schoolplan. Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad-hocactiviteiten.

Relationele en seksuele vorming: juist op basisschool

Ook jonge leerlingen hebben vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. De lessen relationele en seksuele vorming sluiten aan op deze ontwikkeling. De school ondersteunt kinderen hierbij door het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Leerlingen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen én andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.