In de Week Tegen Pesten 2020 staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Meer informatie over de Week Tegen Pesten en hoe je als school mee kunt doen? Kijk op: Weektegenpesten.com

Meer informatie over pesten? Lees meer op de themapagina Welbevinden van Gezonde School (po, vo, mbo).
Tip: werk met erkende Gezonde School-activiteiten om pesten tegen te gaan. U vindt deze activiteiten in de database van Gezonde School (po, vo, mbo).