Slogan van de Week Tegen Pesten 2023: goed voor elkaar!

Van 25 tot en met 29 september doen meer dan 1000 scholen mee aan de jaarlijkse Week Tegen Pesten. De slogan van deze editie is 'Goed voor elkaar!' Want samen zorgen leerlingen, studenten en leraren voor een fijn en veilig schoolklimaat.

Wat is de Week Tegen Pesten?

De Week Tegen Pesten is een landelijke projectweek die Stichting School & Veiligheid ieder jaar in de vierde week van september organiseert. De week staat helemaal in het teken van pesten.

Voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) biedt de week lesmateriaal en gelegenheid om aandacht aan te besteden aan het voorkomen en tegengaan van pesten. Dat begint met zaken als: zorgen dat er een veilig schoolklimaat is, dat leerlingen of studenten goed met elkaar kunnen omgaan en leraren die het goede voorbeeld geven. Allemaal voorbeelden die bijdragen aan het welbevinden op school.

Welbevinden op school

Scholen die het hele schooljaar willen werken aan het welbevinden van hun leerlingen of studenten, kunnen dat doen met Gezonde School.

Campagnebeeld van de Week Tegen Pesten. Leerlingen van verschillende leeftijden lachen naar de camera. Er zijn leerlingen die elkaar een high five geven. Op de foto staat ook: Week Tegen Pesten 25 t/m 29 september