Gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid nemen toe. Om het tij te keren, moeten onderwijs, hulpverleners én gemeente samen optrekken. Daarom organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Trimbos Instituut de webinar: Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’ op donderdag 3 juni 2021 van 9.30 – 11.00 uur.

In de webinar staat het belang van samenwerken op het terrein van welbevinden centraal en worden succesfactoren gedeeld. Diverse scholen en gemeenten delen hun ervaringen. Het belooft een interessante en inspirerende bijeenkomst te worden, zeker ook in het licht van de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten en onderwijs.

De webinar is bedoeld voor iedereen die binnen de gemeente werkt aan de mentale gezondheid van jeugd. Ambtenaren uit het sociaal domein, jeugd, preventie, onderwijs en gezondheid zijn van harte welkom. Evenals onderwijs en de uitvoerende partners van jongerenwerk, welzijn, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , jeugdgezondheidszorg, zorg voor de jeugd en buurt- en wijkteams.

Lees meer over de webinar ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’ en meld u aan op Pharos.nl!

Effectief werken aan Welbevinden op school? Neem een kijkje op de themapagina's over Welbevinden van Gezonde School (po, vo, mbo).