Op 5 oktober van 14.30 tot 16.30 uur, vindt er een webinar plaats rondom het rookvrij schoolterrein. Ervaringen van onderwijsinstellingen en gemeenten worden uitgewisseld, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  vertelt over toezicht op naleving van de nieuwe wet en de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van het rookvrije beleid op onderwijsterreinen wordt gedeeld.

Meer informatie of aanmelden? Kijk op Trimbos.nl.