Op 5 oktober van 14.30 tot 16.30 uur, vindt er een webinar plaats rondom het rookvrij schoolterrein. Ervaringen van onderwijsinstellingen en gemeenten worden uitgewisseld, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  vertelt over toezicht op naleving van de nieuwe wet en de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van het rookvrije beleid op onderwijsterreinen wordt gedeeld.