Decoratieve foto van een leerkracht met juichende leerlingen op het schoolplein

Aandacht voor groen op school, maar niet in de kinderopvang? Gezonde voeding in de kinderopvang, maar niet op de bso? Een gezonde leefstijl op zowel school als kinderopvang is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe maak je dat wél vanzelfsprekend? Daarover gaat het webinar Een gezonde leefstijl in de kinderopvang én op school: hoe doe je dat?

Het webinar

Voor een gezonde leefstijl is het van belang dat leerlingen niet alleen op school, maar ook daarbuiten de juiste kennis en vaardigheden meekrijgen. Deelnemers aan het webinar krijgen daarom onder andere tips en tricks over samenwerken aan een gezonde leefstijl op school, kinderopvang en bso.

Het webinar vindt plaats op 8 november 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, via Microsoft Teams. Het is bedoeld voor iedereen die werkt bij een basisschool, dagopvang, bso, IKC, gastouderbureau, of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Meld je aan

Gezonde School en Gezonde Kinderopvang

De programma’s Gezonde School en Gezonde Kinderopvang sluiten op elkaar aan. Hierdoor ontstaat een doorlopende lijn; wat begint op de kinderopvang krijgt een vervolg op de basisschool en bso. Zo wordt een gezonde leefstijl voor kinderen vanzelfsprekend.